Колекти́вний до́гові́р — угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом[1]. Колективний договір є результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні.

Колективний договір укладається відповідно до чинного законодавства (ст. 10—20 Гл. 2 КЗпП України [Архівовано 23 січня 2022 у Wayback Machine.], ЗУ "Про колективні договори і угоди" [Архівовано 11 липня 2019 у Wayback Machine.] та ін.) та узятих сторонами зобов'язань і має на меті регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, а також узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів. К. д. укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, а також у структурних підрозділах підприємства, установи, організації в межах компетенції цих підрозділів.

Зміст колективного договору[2] визначають сторони. У ньому передбачаються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

 • зміни в організації виробництва і праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування оплати праці;
 • встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (премій, доплат, надбавок та інші);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
 • встановлення режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;
 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • заборона дискримінації.

У колективному договорі можна передбачити додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Колективний договір підлягає реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади, порядок якої визначається Кабінетом Міністрів України.

Колективний договір набирає чинності від дня підписання його сторонами або від дня, зазначеного в ньому, і діє до часу укладання нового або перегляду чинного, якщо інше не передбачено договором. На новостворених підприємствах, в установах, організаціях колективного договору має укладатися у тримісячний строк після реєстрації або після рішення про заснування їх, якщо реєстрація не передбачена.

Колективний договір поширюється на всіх працівників незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і обов'язковий як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників. Контроль за виконанням колективного договору здійснюється безпосередньо сторонами, які його уклали, або уповноваженими ними представниками. Щорічно в строки, передбачені колективного договору, сторони, що його підписали, звітують про його виконання.

Юридична відповідальність ред.

Як такої, юридичної відповідальності за неукладення колективного договору не встановлено, однак передбачено адміністративну відповідальність за ухилення від участі у колективних переговорах та за невиконання колективного договору, який вже укладено.

Відсутність колективного договору на підприємстві, яке використовує найману працю, у деяких випадках може бути кваліфіковане як порушення законодавства про працю[3].

Примітки ред.

 1. Зразок колективного договору станом на грудень 2018 року. www.ukrlegist.com (UKR) . Архів оригіналу за 18 грудня 2018. Процитовано 18/12/2018.
 2. Колективний договір: нюанси укладання та зразок для скачування. Кадровик01 (укр.). 23 жовтня 2018. Архів оригіналу за 8 листопада 2018. Процитовано 8 листопада 2018.
 3. Колективний договір: осягнути неосяжне. www.ukrlegist.com (UKR) . Архів оригіналу за 20 січня 2021. Процитовано 12/12/2018.

Джерела ред.

Посилання ред.