Клоном в універсальній алгебрі є множина операцій на множині (множина-носій), така що:

  • містить всі проєкції , вони визначені як
  • є замкненою відносно операції композиції функцій.

Універсальна алгебра сигнатури тобто множина операцій на множині-носії визначена за допомогою формул є клоном.

І навпаки, довільний клон може бути представленим через формули із сигнатури деякої універсальної алгебри.

Джерела

ред.