Класифікація ядерного матеріалу

Класифікація ядерного матеріалу (англ. Categorization of nuclear material) – розподіл ядерного матеріалу, в залежності від його ізотопного складу, за ваговими категоріями з метою визначення рівня фізичного захисту ядерного матеріалу.

Класифікація ядерного матеріалу за ваговими категоріямиРедагувати

Таблиця 1. Класифікація ядерного матеріалу за ваговими категоріями
Матеріал Стан матеріалу І вагова категорія ІІ вагова категорія ІІІ вагова категорія
1. Плутонійа Неопроміненийб 2 кг або більше Менше 2 кг,
але більше 500 г
500 г і менше,
але більше 15 г
2. Уран-235 Неопроміненийб

-уран збагачений до 20%
або вище за ураном-235

-уран збагачений від 10%,
але менше 20% за ураном-235

- уран збагачений вище
природного, але менше 10%
за ураном-235
5 кг або більше менше 5 кг,
але більше 1 кг


10 кг або більше

1 кг або менше,
але більше 15 г

менше 10 кг,
але більше 1 кг


10 кг або більше
3. Уран-233 Неопроміненийб 2 кг або більше менше 2 кг,
але більше 500 г
500 г або менше,
але більше 15 г
4. Опромінене паливо
(Приведений в таблиці
розподіл опроміненого палива
за категоріями базується
на врахуванні вимог
міжнародних перевезень.
Держава з врахуванням
усіх відповідних факторів
може встановити іншу
категорію для використання,
зберігання та перевезення
всередині країни)
Збіднений або природний
уран, торій або
низькозбагачене паливо
(з вмістом ізотопів,
що розщеплюються,
менше 10%)г/д

Примітки до Таблиці 1.Редагувати

а Весь плутоній, за виключенням плутонію, в якому концентрація ізотопу Pu-238 перевищує 80%
б Матеріал, що неопромінений в реактор, або матеріал, опромінений в реактор, але з рівнем випромінювання, що дорівнює або менше 1Гр/год (100 рад/год) на відстані 1 м без біологічного захисту
в Кількості, що не підпадають під ІІІ категорію, а також природний уран, збіднений уран та торій повинні бути захищені щонайменше згідно з раціональною практикою поводження з такими матеріалами
г Держава, не зважаючи на те, що їй рекомендується застосувати цей рівень захисту, на свій розсуд може після оцінки конкретних умов встановити іншу категорію фізичного захисту
д Інше паливо, яке до опромінення за вмістом ізотопів, що розщеплюються, відноситься до І чи ІІ категорії, може бути понижене на одну категорію, якщо рівень випромінювання палива перевищує 1 Гр/год (100 рад/год) на відстані одного метра без біологічного захисту.

ДжерелаРедагувати