Картограма — географічне зображення, на якому розмір об'єктів або відстані залежать від показника, відмінного від площі або дистанції[1]. Тобто, така карта може бути масштабована залежно від населення, часу або вартості подорожі тощо. Також картограми використовують для зображення відносних статистичних показників за адміністративно-територіальними одиницями[2].

Картограма Сполучених Штатів Америки, розмір округів залежить від населення. Кольори залежать від результатів виборів Президента США 2004 року.

Історія картограм ред.

Картограми відомі з XIX століття, коли стали поширенішими статистичні карти. Одна з найперших картограм була надрукована в шкільному атласі, на ній країни були зображені у вигляді прямокутників, що спростило дітям порівнювати розміри країн. Ервін Райсц створив в 1934 р. серію картограм, які допомогли популяризувати цей спосіб візуалізації.

Різновиди ред.

Залежно від обраного способу графічного зображення, розрізняють фонові і точкові картограми.

  • Фонові картограми будують шляхом забарвлення або штрихування, інтенсивність яких пропорційна величині показника для даної території.
  • Точкові картограми — картограми, яких територіальне розміщення досліджуваного явища позначають за допомогою певного числа точок.

Зазвичай, до кожної картограми докладають короткий опис із зазначенням обраного способу картографічного зображення і певних градацій, а також всіх умовних позначень.

Посилання ред.

  1. Tyner, 2010, с. 189.
  2. Берлянт А. М. Картографические способы изображения // Картография. — Аспект Пресс, 2002. — С. 90.

Див. також ред.

Література ред.

  • Judith A. Tyner. 10. Cartograms and Diagrams // Principles of map design. — The Guilford Press, 2010. — С. 189-197. — ISBN 978-1-60623-544-7.

Посилання ред.