Канонічні форми молекул

Канонічні форми молекул — граничнi електроннi структури молекул (вiдповiдають формулам Льюїса), які відрізняються лише розміщенням електронів, але не ядер; мiжатомнi зв'язки в них, що утворюються за участю пари електронiв, вiдображаються валентними рисками. CH2::CH: CH3 ≡CH2=CH–CH3.

Приклад — бензеновий цикл

Хвильові функцiї кожної з канонiчних форм з певним коефiцiєнтом складають повну хвильову функцiю молекули в методi валентних схем. Сукупність таких структур відображає особливості електронної будови молекулярної частинки. Для бензену записуються зі збереженням класичних правил валентності для кон'югованих циклічних систем.

Формули молекули бензену i його похiдних, що описують бензен як циклогексатрiєн, тобто як структуру з фіксованим альтернуванням подвійних та одинарних зв'язків, де подвiйнi зв'язки постiйно осцилюють мiж сусiднiми положеннями (запропоновані Кекуле для пояснення вiдсутності очiкуваних iзомерiв дво- i бiльше замiщених бензену).

Синоніми — структури Кекуле, резонансні структури, мезомерні структури.

ЛітератураРедагувати