Йосифинська (Йозефінська, Йосифінська) метрика (йосифинський кадастр) — перший земельний кадастр Королівства Галичини та Володимирії — перепис і економічна оцінка земельних угідь. Укладена 17851788 рр. на підставі патенту (указу) австрійського імператора Йозефа (Йосифа) II (17411790) від 12 квітня 1785 р. Від імені імператора Йозефа ІІ отримала назву — «йосифинська».

Фрагмент сторінки Йосифинської метрики,1787 р.
Фрагмент Йосифінської метрики с. Жнибороди Заліщицького циркулу

«Йозефинська метрика» складалася з метою упорядкування податкового законодавства Австрійської імперії, у тому числі Галичини, на яку поширилась влада Габсбургів в 1772 році, врегулювання земельних відносин та податкової системи. По кожному населеному пункту окремо містила:

  • книгу поземельного прибутку (метрикальну книгу) — основний документ земельного кадастру, де фіксувалися дані про власника, площу, категорію, прибутковість та інші відомості про земельні угіддя;
  • штокінвентар (господарський опис поміщицького маєтку) та інші документи.

Використовувалася під час розгляду спорів, пов'язаних із землеволодінням. «Й. метрика» відбиває тогочасний розвиток суспільних відносин, сільськогосподарського і промислового виробництва, економічний розвиток регіону загалом наприкінці XVIII ст. — на початку ХІХ ст. На її основі було створено «Францисканську метрику» — другий земельний кадастр Галичини та Володимирії (18191820 рр.). Текст книг «Й. метрики» населених пунктів Королівства Галичини і Володимирії написаний польською та німецькою мовами.

Документи «Й. метрики» зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Львові.

Фрагмент сторінки Йосифинської метрики, 1780-ті рр.

Джерела та література ред.

Посилання ред.