Йонна сполука (рос. ионное соединение, англ. ionic compounds) — хімічна сполука, молекули якої побудовані з чітких катіонів і аніонів, що утримуються разом електростатичними силами. Органiчна складова може бути як катiоном, так i анiоном, а також йон-радикалом, пр., солi оксазолiю, пiридинiю, оцтової кислоти та iнших кислот. Такі сполуки відзначаються високими температурами плавлення, низькою леткістю, часто доброю розчинністю у воді та нерозчинністю в неполярних розчинниках, доброю електропровідністю.

ЛітератураРедагувати