З минувшини міста Бродів

«З минувшини міста Бродів» — праця галицького дослідника Івана Созанського про місто Броди. Надрукована желехівкою у Львові, в друкарні НТШ 1911 року. Автор посмертної згадки про Івана Созанського — Степан Томашівський.

Автор дослідив історію міста від заснування до кінця XVII століття, але також деякі питання розглянув спираючись на актовий матеріал XVIII століття.[1]

Отся розвідка написана головно на основі рукописного матеріялу, т. зв. війтівських і консулярних протоколів та «вічних книг». що поки що переховують ся в архиві місцевого ц. к. суду повітового. Усіх книг (форм. мала й вел. 4°) мав я під рукою зверх 30… використав я лишень рукописний матеріял із XVII в., не брав ся натомісць до кількох збірок із XVIII в.

Зміст ред.

І. Короткий нарис історії міста
ІІ. Русини властителі реальностий.[2]
ІІІ. Промисл і торгівля.[3]
IV. Дещо про цехи і ремесла.[4]
V. Церкви, шпиталї, школи, місцеве духовенство.[5]
VI. По дорозї під Львів.[6]

Примітки ред.

  1. Созанський І. Причинки до історії міста в 17 ст... — С. 24-25.
  2. Созанський І. Причинки до історії міста в 17 ст... — С. 10.
  3. Созанський І. Причинки до історії міста в 17 ст... — С. 21.
  4. Созанський І. Причинки до історії міста в 17 ст... — С. 42.
  5. Созанський І. Причинки до історії міста в 17 ст... — С. 50.
  6. Созанський І. Причинки до історії міста в 17 ст... — С. 62.

Джерела ред.