Записки Наукового товариства імені Шевченка

«Запи́ски Науко́вого товари́ства і́мені Шевче́нка» («Записки НТШ») — видання, що його здійснює Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) з 1892 року.

Записки Наукового товариства імені Шевченка
Видавець Наукове товариство імені Шевченка

src: Читати у Вікіджерелах

«Записки НТШ» є головним серійним виданням товариства за усіх періодів його існування. До розбудови видання особливо приклався Михайло Грушевський, під чиєю редакцією вийшло 107 його томів.

Видання виходило до 1930-х років у Львові. Однак після приходу на Західну Україну влади більшовиків львівське НТШ було розгромлене, а багато українських науковців подалися на еміграцію. Відтак понад 50 наступних томів «Записок НТШ» було видано Науковим товариством імені Шевченка у США.

Видання було відновлене в Україні 1990 року. Відповідальний редактор нового видання — Олег Купчинський.

Станом на 2019 рік вийшов 271 том «Записок НТШ».

БібліографіяРедагувати

Том 156:. В 300- річчя Хмельниччини (1648—1948)
Том 157: Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII—XVIII ст.
Том 158. Є. Ю. Пеленський: «Ucrainica в західно-европейських мовах. Вибрана бібліографія». Мюнхен 1948. Стор. 111
Том 159: Яковлів А. Український Кодекс 1743 року «Права по которым судился малороссийский народ»
Том 160. В. Кубійович: «Етнографічна карта Південнозахідньої України (Галичина)». Праці ІФС. Лондон—Мюнхен—Нью-Йорк—Париж 1953. 4-кольорова карта і 15 стор. пояснень (в українській та англійській мовах).
Том 161. Збірник Філологічної Секції т. 24. Нью-Йорк—Париж 1953. Стор. 207
Том 162. Збірник Філологічної Секції
Том 163. В. Прокопович: «Печать Малороссійская». «Сфраґістичні етюди». Праці ІФС. Париж—Нью-Йорк 1954. Стор. 110
Том 164. «Корона Данила Романовича». Збірник за редакцією о. А. Г. Великого, ЧСВВ. Праці ІФС. Рим—Париж—Мюнхен 1955. Стор. 80
Том 165. Збірник Філологічної Секції. Т. 26 за редакцією К. Кисілевського. Нью-Йорк—Париж 1956. Стор. 135
Том 166: У сторіччя народин Івана Франка: Збірник праць і статей приготованих на наукову конференцію 12 і 13 травня 1956, у виданні НТШ і «Свободи»
Том 167. Микола Оглоблин-Глобенко. Історико-літературні статті
Том 168: Ковалів П. Основи формування української мови в порівнянні з іншими східнослов'янськими мовами
Том 169. Збірник на пошану Зенона Кузелі за редакцією В. Янева. Праці ФС та ІФС. Париж—Нью-Йорк—Мюнхен—Торонто—Сідней 1962. Стор. VIII+584
Том 170. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба
Том 171. Збірник Філологічної Секції т. 30 за редакцією В. Дорошенка та Г. Лужницького. Нью-Йорк—Париж 1961. Стор. 192
Том 172: Збірник філологічної секції на пошану сторіччя народин Степана Смаль-Стоцького
Том 173: Збірник на пошану українських учених знищених большевицькою Москвою
Том 174. T. Mackiw: "Mazepa im Lichte der zeitgenossischen deutsehen Quellen. Arbeiten der Historisch-Philosophischen Sektion. Munchen 1963. Ss. 109+Karte
Том 175: Винар Б. Українська промисловисть: студія совєтського колоніялізму. Том 1
Том 176: Тарас Шевченко: Збірник доповідей Світового Конгресу Української Вільної Науки для вшанування сторіччя смерти патрона НТШ
Том 177. На пошану сімдесятиріччя народин Романа Смаль-Стоцького. — Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1963. — 414 с.
Том 178. М. Чубатий: «Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східньослов'янських націй». Праці ІФС. Видання «Організації Оборони Чотирьох Свобід України». Нью-Йорк—Париж 1964. Стор. 159+5 карт
Том 179: Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко: інтерпретації
Том 180. «Шевченко і ми». Збірник Філологічної Секції (т. 31) для відзначення 150-річчя з дня народження Патрона НТШ за редакцією В. Стецюка. Нью-Йорк—Париж—Торонто 1965. Стор. 159
Том 181. Релігія в житті українського народу. Збірник матеріялів Наукової Конференції у Рокка ді Папа (18-20.X.1963)
Том 182: Ґольдельман С. І. Жидівська національна автономія в Україні: 1917—1920
Том 183. Іван Франко. Збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерти Івана Франка. Ч. І / Редактор В. Стецюк. — Ню Йорк; Париж; Торонто, 1967. — 203 с.
Том 184. Іван Франко. Збірник на відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерти. Частина 2
Том 185. Збірник Філологічної секції. — Т. 34 / Редактор П. Ковалів. — Нью-Йорк; Париж; Торонто, 1969. — 186 с.
Том 186. Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889—1960) / За редакцією В. Янева. — Париж; Мюнхен, 1969. — 359 с.
Том 187. Доповіді Ювілейного Наукового Конгресу для відзначення сторіччя НТШ. — Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1976. — 288 с.
Том 188. Гайке Вольф-Дітріх. Українська дивізія «Галичина». Історія формування і бойових дій у 1943—1945 роках / 3 передмовою Володимира Кубійовича. — Торонто; Париж; Мюнхен, 1970. — 278 с.
Том 189. Пастернак Ярослав. Ранні слов'яни в історичних, археологічних та лінгвістичних дослідженнях / За редакцією Марка Антоновича. — Нью-Йорк; Торонто; Париж; Мюнхен, 1976.- V + 150 с.
Том 190. Мушинка Микола. Володимир Гнатюк — дослідник фолкльору Закарпаття. — Париж; Мюнхен, 1975. — 118 с.
Том 191: Шлемкевич Микола. Сутність філософії; Кульчицький Олександер. Введення в проблематику сутности філософії. — Париж; Нью-Йорк; Мюнхен, 1981. — [4] + VIII + [І] + 255 с.
Том 192. Доповіді Ювілейного Наукового Конгресу для відзначення сторіччя НТШ — Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1976. — 336 с.
Том 193. Лев Василь. Богдан Лепкий. 1872—1941. Життя і творчість. — Ню Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1976. — 399 с.
Том 194. Михайло Грушевський. У 110-ті роковини народження, 1876—1976. Статті, спогади, документи і коментарі. — Нью Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1978. — 236 с.
Том 195: Літературні процеси після Другої світової війни: Огляди і вибрані питання української та інших літератур
Том 196: Праці Наукової Конференції хемічно-біологічно-медичної секції НТШ і відділу медичних і природничих наук УВАН
Том 197. Михайло Драй-Хмара. З літературно-наукової спадщини
Том 198. Іван Франко — мистець і мислитель. Збірник доповідей для відзначення 125- річчя народин і 65-річчя смерти Івана Франка
Том 199: Новосівський Іван. Нарис історії права Буковини і Басарабії. — Нью Йорк, 1986. — 180 стор.
Том 200. Українські поселення. Довідник / Редакційна колегія: Атанас М. Мілянич — головний редактор, Володимир Н. Бандера, Ігор М. Гурт, Всеволод В. Ісаїв. — Ню Йорк, 1980. — 351 с.
Том 201. Володимир Гнатюк. Вибрані статті про народну творчість. На 110-річчя народження. 1871—1981. — Ню Йорк, 1981. — 288 с.
Том 202. Соневицький Леонід. Студії з історії України. — Париж; Ню Йорк; Сидней; Торонто, 1982. — 311 с.
Том 203: Верига Василь. Галицька Соціялістична Совєтська Республіка (1920 р.), Перша большевицька окупація Галичини. Нью-Иорк-Торонто-Париж-Мельбурн 1986. 204 стор.
Том 204: Кармазим-Каковський Всеволод. Архітектура бойківської церкви. — Нью-Йорк-Філядельфія, 1987. — 223 стор.
Том 205: У пошуках історичної правди. Збірник на пошану Миколи Чубатого (1889—1975). Нью-Йорк 1987. 548 стор.
Том 206. Лемківщина. Земля — люди — історія — культура. Том II / Редактор Богдан О. Струмінський. — Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988. — 496 с.
Том 207: Мушинка Микола. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фолкльористики, літературознавства та мовознавства. Париж 1987. 332 стор.
Том 208. Трухан Мирослав. Українці в Польщі після Другої світової війни, 1944—1984 / Передмова: Василь Маркусь. — Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1990. — XII + 404 с.
Том 209. Падох Ярослав. Суди й судовий процес старої України. Нарис історії. — Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1990—128 с.
Том 210. Володимир Старосольський, 1878—1942
Том 211: Збірник праць і матеріалів на пошану Василя Лева (1903—1991) / Редакція: Олег Купчинський, Марія Овчаренко, Леонід Рудницький, Євген Федоренко (відп. редактор), Богдан Чопик.- Львів; Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1996.- 311 с.
Том 212: Збірник праць і матеріалів на пошану Григорія Лужницького (1903—1990) / Редакція: Володимир Жила, Олег Купчинський, Леонід Рудницький, Василь Ящун (відп. редактор).- Львів; Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1996.- 357 с.
Том 213. Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. Том 1-109 (1898—1932) / Уклав Богдан Ясінський. — Київ; Нью-Йорк: «Смолоскип», 2000. — 544 с.
Том 214. Світи Тараса Шевченка. Том 1
Том 215. Світи Тараса Шевченка. Том 2
Том 216. Василь Ящун. Вибране із славістики. — Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1991. — 319 с.
Том 218. Шереґій Юрій. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945 року. — Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто; Пряшів; Львів, 1993. — 414 с.

Томи 221—244:

 1. Записки НТШ. Том CCXXI. Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський. — Львів, 1990. — 383 с.
 2. Записки НТШ. Том CCXXII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1991. — 471 с.
 3. Записки НТШ. Том CCXXIII. Праці Секції етнографії та фольклористики / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський. — Львів, 1992. — 462 с.
 4. Записки НТШ. Том CCXXIV. Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський. — Львів, 1992. — 463 с.
 5. Записки НТШ. Том CCXXV. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1993. — 486 с.
 6. Записки НТШ. Том CCXXVI. Праці Музикознавчої комісії / Редактори тому Олег Купчинський, Юрій Ясиновський. — Львів, 1993. — 532 с.
 7. Записки НТШ. Том CCXXVII. Праці Секції мистецтвознавства / Редактори тому Олег Купчинський, Володимир Овсійчук, Андрій Рудницький. — Львів, 1994. — 511 с.
 8. Записки НТШ. Том CCXXVIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1994. — 554 с.
 9. Записки НТШ. Том CCXXIX. Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський. — Львів, 1995. — 623 с.
 10. Записки НТШ. Том CCXXX. Праці Секції етнографії та фольклористики / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський. — Львів, 1995. -599 с.
 11. Записки НТШ. Том CCXXXI. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактори тому Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський. — Львів, 1996. — 615 с.
 12. Записки НТШ. Том CCXXXII. Праці Музикознавчої комісії / Редактори тому Олег Купчинський, Юрій Ясиновський. — Львів, 1996. — 615 с.
 13. Записки НТШ. Том CCXXXIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1997. — 631 с.
 14. Записки НТШ. Том CCXXXIV. Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1997. — 698 с.
 15. Записки НТШ. Том CCXXXV. Праці Археологічної комісії / Редактори тому Микола Бандрівський, Лариса Крушельницька, Олег Купчинський. — Львів, 1998. — 717 с.
 16. Записки НТШ. Том CCXXVI. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва / Редактори тому Олег Купчинський, Володимир Овсійчук. — Львів, 1998. — 675 с.
 17. Записки НТШ. Том CCXXXVII. Праці Театрознавчої комісії / Редактори тому Ірина Волицька, Олег Купчинський, Ростислав Пилипчук. — Львів, 1999. — 681 с.
 18. Записки НТШ. Том CCXXXVIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1999. — 668 с.
 19. Записки НТШ. Том CCXXXIX. Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський; Ред. колегія: Уляна Єдлінська, Роксоляна Зорівчак, Олег Купчинський, Олекса Мишанич, Леонід Рудницький, Любомир Сеник, Олександра Сербенська. — Львів, 2000. — 644 с.
 20. Записки НТШ. Том CCXL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних)історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2000. — 731 с.
 21. Записки НТШ. Том CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобудування / Редактори тому Олег Купчинський, Андрій Рудницький. — Львів, 2001. — 654 с.
 22. Записки НТШ. Том CCXLII. Праці Секції етнографії і фольклористики / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський, Михайло Глушко. — Львів, 2001. — 732 с.
 23. Записки НТШ. Том CCXLIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2002. — 724 с.
 24. Записки НТШ. Том CCXLIV. Праці Археологічної комісії / Редактори тому Микола Бандрівський, Лариса Крушельницька, Олег Купчинський. — Львів, 2002. — 748 с.

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати