Записки Наукового товариства імені Шевченка

науковий журнал

«Запи́ски Науко́вого товари́ства і́мені Шевче́нка» («Записки НТШ») — видання, що його випускає Наукове товариство імені Шевченка (НТШ) з 1892 року.

Записки Наукового товариства імені Шевченка
Видавець Наукове товариство імені Шевченка
ISSN 2076-6882

ntsh.org/zapysky

src: Читати у Вікіджерелах

«Записки НТШ» є головним серійним виданням товариства за усіх періодів його існування. До розбудови видання особливо приклався Михайло Грушевський, під чиєю редакцією вийшло 107 його томів.

Видання виходило до 1930-х років у Львові. Однак після приходу на Західну Україну влади більшовиків львівське НТШ було розгромлено, а багато українських науковців подалися в еміграцію. Відтак понад 50 наступних томів «Записок НТШ» було видано Науковим товариством імені Шевченка у США.

Видання було відновлено в Україні 1990 року. Відповідальний редактор нового видання — Олег Купчинський.

Станом на 2019 рік вийшов 271 том «Записок НТШ».

Бібліографія ред.

Том 156:. В 300- річчя Хмельниччини (1648—1948) [Архівовано 13 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 157: Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII—XVIII ст. [Архівовано 13 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 158. Є. Ю. Пеленський: «Ucrainica в західно-европейських мовах. Вибрана бібліографія». Мюнхен 1948. Стор. 111 [Архівовано 21 січня 2019 у Wayback Machine.]
Том 159: Яковлів А. Український Кодекс 1743 року «Права по которым судился малороссийский народ» [Архівовано 19 січня 2019 у Wayback Machine.]
Том 160. В. Кубійович: «Етнографічна карта Південнозахідньої України (Галичина)». Праці ІФС. Лондон—Мюнхен—Нью-Йорк—Париж 1953. 4-кольорова карта і 15 стор. пояснень (в українській та англійській мовах).
Том 161. Збірник Філологічної Секції т. 24 [Архівовано 11 листопада 2014 у Wayback Machine.]. Нью-Йорк—Париж 1953. Стор. 207
Том 162. Збірник Філологічної Секції [Архівовано 10 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 163. В. Прокопович: «Печать Малороссійская». «Сфраґістичні етюди» [Архівовано 20 вересня 2018 у Wayback Machine.]. Праці ІФС. Париж—Нью-Йорк 1954. Стор. 110
Том 164. «Корона Данила Романовича» [Архівовано 27 жовтня 2020 у Wayback Machine.]. Збірник за редакцією о. А. Г. Великого, ЧСВВ. Праці ІФС. Рим—Париж—Мюнхен 1955. Стор. 80
Том 165. Збірник Філологічної Секції. Т. 26 за редакцією К. Кисілевського. Нью-Йорк—Париж 1956. Стор. 135 [Архівовано 21 січня 2019 у Wayback Machine.]
Том 166: У сторіччя народин Івана Франка: Збірник праць і статей приготованих на наукову конференцію 12 і 13 травня 1956, у виданні НТШ і «Свободи» [Архівовано 16 липня 2014 у Wayback Machine.]
Том 167. Микола Оглоблин-Глобенко. Історико-літературні статті [Архівовано 11 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 168: Ковалів П. Основи формування української мови в порівнянні з іншими східнослов'янськими мовами [Архівовано 11 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 169. Збірник на пошану Зенона Кузелі [Архівовано 1 травня 2015 у Wayback Machine.] за редакцією В. Янева. Праці ФС та ІФС. Париж—Нью-Йорк—Мюнхен—Торонто—Сідней 1962. Стор. VIII+584
Том 170. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба [Архівовано 17 серпня 2014 у Wayback Machine.]
Том 171. Збірник Філологічної Секції т. 30 [Архівовано 12 жовтня 2019 у Wayback Machine.] за редакцією В. Дорошенка та Г. Лужницького. Нью-Йорк—Париж 1961. Стор. 192
Том 172: Збірник філологічної секції на пошану сторіччя народин Степана Смаль-Стоцького [Архівовано 13 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 173: Збірник на пошану українських учених знищених большевицькою Москвою [Архівовано 13 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 174. T. Mackiw: "Mazepa im Lichte der zeitgenossischen deutsehen Quellen [Архівовано 13 жовтня 2019 у Wayback Machine.]. Arbeiten der Historisch-Philosophischen Sektion. Munchen 1963. Ss. 109+Karte
Том 175: Винар Б. Українська промисловисть: студія совєтського колоніялізму. Том 1 [Архівовано 11 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 176: Тарас Шевченко: Збірник доповідей Світового Конгресу Української Вільної Науки для вшанування сторіччя смерти патрона НТШ [Архівовано 6 березня 2014 у Wayback Machine.]
Том 177. На пошану сімдесятиріччя народин Романа Смаль-Стоцького [Архівовано 5 жовтня 2019 у Wayback Machine.]. — Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1963. — 414 с.
Том 178. М. Чубатий: «Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східньослов'янських націй» [Архівовано 26 жовтня 2020 у Wayback Machine.]. Праці ІФС. Видання «Організації Оборони Чотирьох Свобід України». Нью-Йорк—Париж 1964. Стор. 159+5 карт
Том 179: Смаль-Стоцький С. Т. Шевченко: інтерпретації [Архівовано 19 серпня 2014 у Wayback Machine.]
Том 180. «Шевченко і ми». Збірник Філологічної Секції (т. 31) для відзначення 150-річчя з дня народження Патрона НТШ за редакцією В. Стецюка. Нью-Йорк—Париж—Торонто 1965. Стор. 159
Том 181. Релігія в житті українського народу. Збірник матеріялів Наукової Конференції у Рокка ді Папа (18-20.X.1963) [Архівовано 11 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 182: Ґольдельман С. І. Жидівська національна автономія в Україні: 1917—1920 [Архівовано 16 серпня 2014 у Wayback Machine.]
Том 183. Іван Франко. Збірник доповідей для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерти Івана Франка. Ч. І / Редактор В. Стецюк. — Ню Йорк; Париж; Торонто, 1967. — 203 с.
Том 184. Іван Франко. Збірник на відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерти. Частина 2 [Архівовано 17 липня 2014 у Wayback Machine.]
Том 185. Збірник Філологічної секції. — Т. 34 / Редактор П. Ковалів. — Нью-Йорк; Париж; Торонто, 1969. — 186 с.
Том 186. Збірник на пошану Олександра Шульгина (1889—1960) [Архівовано 20 жовтня 2019 у Wayback Machine.] / За редакцією В. Янева. — Париж; Мюнхен, 1969. — 359 с.
Том 187. Доповіді Ювілейного Наукового Конгресу для відзначення сторіччя НТШ [Архівовано 3 січня 2015 у Wayback Machine.]. — Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1976. — 288 с.
Том 188. Гайке Вольф-Дітріх. Українська дивізія «Галичина». Історія формування і бойових дій у 1943—1945 роках [Архівовано 26 жовтня 2020 у Wayback Machine.] / 3 передмовою Володимира Кубійовича. — Торонто; Париж; Мюнхен, 1970. — 278 с.
Том 189. Пастернак Ярослав. Ранні слов'яни в історичних, археологічних та лінгвістичних дослідженнях [Архівовано 27 жовтня 2020 у Wayback Machine.] / За редакцією Марка Антоновича. — Нью-Йорк; Торонто; Париж; Мюнхен, 1976.- V + 150 с.
Том 190. Мушинка Микола. Володимир Гнатюк — дослідник фолкльору Закарпаття. — Париж; Мюнхен, 1975. — 118 с.
Том 191: Шлемкевич Микола. Сутність філософії; Кульчицький Олександер. Введення в проблематику сутности філософії [Архівовано 11 вересня 2014 у Wayback Machine.]. — Париж; Нью-Йорк; Мюнхен, 1981. — [4] + VIII + [І] + 255 с.
Том 192. Доповіді Ювілейного Наукового Конгресу для відзначення сторіччя НТШ — Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1976. — 336 с.
Том 193. Лев Василь. Богдан Лепкий. 1872—1941. Життя і творчість [Архівовано 2 квітня 2015 у Wayback Machine.]. — Ню Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1976. — 399 с.
Том 194. Михайло Грушевський. У 110-ті роковини народження, 1876—1976. Статті, спогади, документи і коментарі. — Нью Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1978. — 236 с [Архівовано 30 грудня 2013 у Wayback Machine.].
Том 195: Літературні процеси після Другої світової війни: Огляди і вибрані питання української та інших літератур [Архівовано 11 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 196: Праці Наукової Конференції хемічно-біологічно-медичної секції НТШ і відділу медичних і природничих наук УВАН [Архівовано 21 січня 2019 у Wayback Machine.]
Том 197. Михайло Драй-Хмара. З літературно-наукової спадщини [Архівовано 11 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 198. Іван Франко — мистець і мислитель. Збірник доповідей для відзначення 125- річчя народин і 65-річчя смерти Івана Франка [Архівовано 16 липня 2014 у Wayback Machine.]
Том 199: Новосівський Іван. Нарис історії права Буковини і Басарабії [Архівовано 11 жовтня 2019 у Wayback Machine.]. — Нью Йорк, 1986. — 180 стор.
Том 200. Українські поселення. Довідник / Редакційна колегія: Атанас М. Мілянич — головний редактор, Володимир Н. Бандера, Ігор М. Гурт, Всеволод В. Ісаїв. — Ню Йорк, 1980. — 351 с.
Том 201. Володимир Гнатюк. Вибрані статті про народну творчість. На 110-річчя народження. 1871—1981 [Архівовано 2 квітня 2015 у Wayback Machine.]. — Ню Йорк, 1981. — 288 с.
Том 202. Соневицький Леонід. Студії з історії України. — Париж; Ню Йорк; Сидней; Торонто, 1982. — 311 с. [Архівовано 7 червня 2014 у Wayback Machine.]
Том 203: Верига Василь. Галицька Соціялістична Совєтська Республіка (1920 р.), Перша большевицька окупація Галичини. Нью-Иорк-Торонто-Париж-Мельбурн 1986. 204 стор. [Архівовано 11 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 204: Кармазим-Каковський Всеволод. Архітектура бойківської церкви [Архівовано 31 жовтня 2020 у Wayback Machine.]. — Нью-Йорк-Філядельфія, 1987. — 223 стор.
Том 205: У пошуках історичної правди. Збірник на пошану Миколи Чубатого (1889—1975). Нью-Йорк 1987. 548 стор. [Архівовано 13 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 206. Лемківщина. Земля — люди — історія — культура. Том II / Редактор Богдан О. Струмінський. — Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1988. — 496 с.
Том 207: Мушинка Микола. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фолкльористики, літературознавства та мовознавства. Париж 1987. 332 стор.
Том 208. Трухан Мирослав. Українці в Польщі після Другої світової війни, 1944—1984 / Передмова: Василь Маркусь. — Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1990. — XII + 404 с.
Том 209. Падох Ярослав. Суди й судовий процес старої України. Нарис історії [Архівовано 13 жовтня 2014 у Wayback Machine.]. — Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1990—128 с.
Том 210. Володимир Старосольський, 1878—1942 [Архівовано 13 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 211: Збірник праць і матеріалів на пошану Василя Лева (1903—1991) [Архівовано 20 жовтня 2019 у Wayback Machine.] / Редакція: Олег Купчинський, Марія Овчаренко, Леонід Рудницький, Євген Федоренко (відп. редактор), Богдан Чопик.- Львів; Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1996.- 311 с.
Том 212: Збірник праць і матеріалів на пошану Григорія Лужницького (1903—1990) / Редакція: Володимир Жила, Олег Купчинський, Леонід Рудницький, Василь Ящун (відп. редактор).- Львів; Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1996.- 357 с.
Том 213. Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. Том 1-109 (1898—1932) / Уклав Богдан Ясінський. — Київ; Нью-Йорк: «Смолоскип», 2000. — 544 с.
Том 214. Світи Тараса Шевченка. Том 1 [Архівовано 10 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 215. Світи Тараса Шевченка. Том 2 [Архівовано 13 вересня 2014 у Wayback Machine.]
Том 216. Василь Ящун. Вибране із славістики. — Ню Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1991. — 319 с.
Том 218. Шереґій Юрій. Нарис історії українських театрів Закарпатської України до 1945 року. — Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто; Пряшів; Львів, 1993. — 414 с.

Томи 221—244:

 1. Записки НТШ. Том CCXXI. Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський. — Львів, 1990. — 383 с.
 2. Записки НТШ. Том CCXXII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1991. — 471 с.
 3. Записки НТШ. Том CCXXIII. Праці Секції етнографії та фольклористики / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський. — Львів, 1992. — 462 с.
 4. Записки НТШ. Том CCXXIV. Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський. — Львів, 1992. — 463 с.
 5. Записки НТШ. Том CCXXV. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1993. — 486 с.
 6. Записки НТШ. Том CCXXVI. Праці Музикознавчої комісії / Редактори тому Олег Купчинський, Юрій Ясиновський. — Львів, 1993. — 532 с.
 7. Записки НТШ. Том CCXXVII. Праці Секції мистецтвознавства / Редактори тому Олег Купчинський, Володимир Овсійчук, Андрій Рудницький. — Львів, 1994. — 511 с.
 8. Записки НТШ. Том CCXXVIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1994. — 554 с.
 9. Записки НТШ. Том CCXXIX. Праці Філологічної секції / Редактори тому Микола Ільницький, Олег Купчинський. — Львів, 1995. — 623 с.
 10. Записки НТШ. Том CCXXX. Праці Секції етнографії та фольклористики / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський. — Львів, 1995. -599 с.
 11. Записки НТШ. Том CCXXXI. Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Редактори тому Ярослав Дашкевич, Олег Купчинський. — Львів, 1996. — 615 с.
 12. Записки НТШ. Том CCXXXII. Праці Музикознавчої комісії / Редактори тому Олег Купчинський, Юрій Ясиновський. — Львів, 1996. — 615 с.
 13. Записки НТШ. Том CCXXXIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1997. — 631 с.
 14. Записки НТШ. Том CCXXXIV. Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1997. — 698 с.
 15. Записки НТШ. Том CCXXXV. Праці Археологічної комісії / Редактори тому Микола Бандрівський, Лариса Крушельницька, Олег Купчинський. — Львів, 1998. — 717 с.
 16. Записки НТШ. Том CCXXVI. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва / Редактори тому Олег Купчинський, Володимир Овсійчук. — Львів, 1998. — 675 с.
 17. Записки НТШ. Том CCXXXVII. Праці Театрознавчої комісії / Редактори тому Ірина Волицька, Олег Купчинський, Ростислав Пилипчук. — Львів, 1999. — 681 с.
 18. Записки НТШ. Том CCXXXVIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 1999. — 668 с.
 19. Записки НТШ. Том CCXXXIX. Праці Філологічної секції / Редактор тому Олег Купчинський; Ред. колегія: Уляна Єдлінська, Роксоляна Зорівчак, Олег Купчинський, Олекса Мишанич, Леонід Рудницький, Любомир Сеник, Олександра Сербенська. — Львів, 2000. — 644 с.
 20. Записки НТШ. Том CCXL. Праці Комісії спеціальних (допоміжних)історичних дисциплін / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2000. — 731 с.
 21. Записки НТШ. Том CCXLI. Праці Комісії архітектури та містобудування / Редактори тому Олег Купчинський, Андрій Рудницький. — Львів, 2001. — 654 с.
 22. Записки НТШ. Том CCXLII. Праці Секції етнографії і фольклористики / Редактори тому Роман Кирчів, Олег Купчинський, Михайло Глушко. — Львів, 2001. — 732 с.
 23. Записки НТШ. Том CCXLIII. Праці Історично-філософської секції / Редактор тому Олег Купчинський. — Львів, 2002. — 724 с.
 24. Записки НТШ. Том CCXLIV. Праці Археологічної комісії / Редактори тому Микола Бандрівський, Лариса Крушельницька, Олег Купчинський. — Львів, 2002. — 748 с.

Джерела ред.

Посилання ред.