Відкрити головне меню

Значна́ шко́да — шкода, об'єм якої в даних умовах перевищує поріг терпимості (бездіяльності) суспільства і держави.

Вчинення індивідом правопорушення, яке завдало значної шкоди, тягне за собою різні види юридичної відповідальності. І навпаки, якщо шкода від правопорушення не виходить на межі значної, це є підставою звільнення від відповідальності, навіть за наявності повного складу правопорушення[1].

У кримінальному праві термін «значна шкода» використовується для позначення межі, з якої наступає кримінальна відповідальність за неправомірні дії особи. Наприклад: «Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж відвернена шкода»[2].

Покарання за майнові злочини варіюється в залежності від розміру шкоди, ними завданої. Так,

Шкода, яка перевищує значну, називається великою. Та, що перевищує велику — особливо великою.

Значна шкода може бути заподіяна не лише майну, а й, наприклад, інтересам[6]. У такому випадку її наявність визначається оціночно, виходячи з фактичних обставин справи та на основі попередньої практики. «До нематеріальної значної шкоди при самоправстві потрібно відносити, зокрема, заподіяння шкоди здоров'ю людини, порушення політичних, трудових, житлових та інших конституційних прав і свобод людини і громадянина»[7].

У митній справі є поняття значної або істотної шкоди як погіршення виробничого, торговельного або фінансового становища національного товаровиробника, що призводить до значного загального спаду в національному виробництві певного товару. З метою визначення, чи заподіює значну шкоду або загрожує заподіянням значної шкоди національному товаровиробнику імпорт в Україну певного товару, здійснюється спеціальне розслідування[8].

Поряд з поняттям «значна шкода» використовується також «істо́тна шкода». Ці терміни в цілому взаємозамінні, проте під істотною шкодою найчастіше розуміються негрошові виміри. Наприклад: істотна шкода здоров'ю; істотне погіршення екологічної обстановки тощо.

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати