Збірник праць Зоологічного музею

Титульна сторінка випуску Трудів ФМВ (том 4, вип. 2), що має позначення «Збірник праць Зоологічного музею», число 1

Збірник праць Зоологічного музею — журнал, що видається Зоологічним музеєм АН, який нині діє у складі Національного науково-природничого музею НАН України (ННПМ). Це один з трьох наукових журналів ННПМ, що мають статус фахових видань. Його головним редактором є проф. І. Г. Ємельянов.

Історія виданняРедагувати

Збірник праць співробітників Зоологічного музею АН існував у формі серії видань, які видавалися в різні періоди під різними назвами, проте зі збереженням назви «Збірник праць зоологічного музею» (нерідко скорочують як «ЗПЗМ»). Свого видання у Зоомузею АН не було, проте керівництво музею використовувало для видання збірників праць інші серії, видання установ та організацій, яким зоомузей підпорядковувався, зокрема відділенню природничих наук АН (тоді як «Фіз.-мат. відділ ВУАН»), київському Зообіну та Інституту зоології АН. Видання має 5 періодів свого розвитку. Перші чотири:

Після започаткування в тій самій установі (Інститут зоології) 6-номерного журналу «Вестник зоологии» це видання перестали видавати, проте вийшов один підсумковий випуск у 1969 році з бібліографічним оглядом всіх праць цієї серії, а 1976 року (на відзнаку 50-річчя першого випуску такого збірника) було впорядковано окремий випуск «Сборник трудов зоологического музея» (російською мовою, відповідно до стандартів розвиненого соціалізму), виданий поза серіями, проте з номером, який разом з назвою засвідчував продовження попередніх випусків.

 • період 2005—2016: як окреме видання ЗПЗМ започатковано 2005 року професором Є. М. Писанцем.

Цей останній п'ятий період особливий тим, що видання вперше отримало власну реєстрацію, а не було тематичними випусками інших видань. Збірник праць було зареєстровано 2008 року, і його видавали до 2016 року. Останнім став випуск 47 за 2016 рік, який, судячи з його пдф, підписано до друку 18/06/2016 р. За даними на травень 2018 року видання після смерті його засновника Євгена Писанця (15.10.2016) та секретаря видання Святослава Погребняка (26.10.2016) більше не виходило, На сайті ННПМ та Національної наукової бібліотеки пізніших випусків немає.

Назва виданняРедагувати

Назва видання відповідає двом концептам:

1) «збірник наукових праць» з характерним позначенням дуже багатьох серій видань, і його застосування до цього видання означало позначення тематичної колекції статей під однією обкладинкою;

2) одна зі структур, яка передувала відділу зоології ННПМ, у 1919—1934 роках мала назву Зоологічний музей УАН, яка й видала збірники наукових праць своїх співробітників, звичайно як тематичні випуски інших видань академії наук.

Саме тому цю давню назву — «ЗПЗМ» — було взято і для нового видання, започаткованого 2005 року і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2008 р. Така його назва є пам'яттю про зоологів 1920—1930 років та Зоологічний музей УАН як установу, яка існувала у 1919—1934 роках (надалі стала частиною Зообіну).

Латиницею назва видання (на обкладинці та титульній сторінці) подається так:

 • Zbìrnik prac’ zoologìčnogo muzeû (Kiїv) — цю транслітерацію обрано при реєстрації ISSN[1].
 • Travaux du Musée Zoologique — у варіанті 1920—1930-х років, французькою (див. фото).

Видання з 2005 рокуРедагувати

 
Обкладинка щорічника «Збірник праць зоологічного музею» за 2013 р.

2005 року видання започатковано вже як нове самостійне видання, щорічник. Але щорічник отримав нумерацію томів як продовження номерів раніше виданих випусків однойменних збірників.

Свідоцтво державної реєстрації містить наступне[2]:

 • Назва: Збірник праць Зоологічного музею
 • Вид видання: збірник (щорічник)
 • ISSN 0132-1102
 • Свідоцтво про державну реєстрацію 14637-3608Р від 19.09.2008 р.
 • Мови видання: українська, російська, англійська
 • Періодичність: принаймні щорічно
 • Сфера розповсюдження: загальнодержавна
 • Засновник: Національний науково-природничий музей НАН України

Редактори. У видання, згідно з випусками 2015 та 2016 років, є, окрім головного редактора і його заступника, 6 (шість) наукових редакторів, що є запорукою високої якості цього видання: О. В. Годлевська, І. Б. Доценко, Л. Г. Маніло, О. В. Мартинов, О. М. Пекло, Н. А. Смірнов. Головним редактором з 2018 року є проф. І. Г. Ємельянов.

Обсяг та мова видання. Останній відомий випуск — № 47 за 2016 рік. Він містить 8 статей + 1 хроніку загальним обсягом 91 сторінка, тобто обсяг однієї праці складає 10 сторінок. З роками з'явилася і дедалі зростає частка англомовних праць: в останньому випуску за мовою ці матеріали розподіляються так: 3 україномовні, 3 російськомовні, 3 англомовні. Всі статті супроводжені трьома резюме (англ. укр., рос.).

       
Євген Писанець — головний редактор ЗПЗМ у 2005—2016 рр. Святослав Погребняк — секретар редколегії, верстальник ЗПЗМ 2005—2016 рр. акад. І. Г. Ємельянов — головний редактор ЗПЗМ з 2018 р. Доценко Ірина Борисівна — науковий редактор ЗПЗМ.

ВизнанняРедагувати

 • Журнал входить до переліку Zoological records як частини наукометричної бази Web of Science.
 • 2010 р. ДАК надав виданню статус фахового (терміном на 5 років: Постанова № 1-05/2 від 10.03.2010 р., до 10.03.15).
 • 2017 р. ДАК України вдруге надав цьому видання статус фахового (Наказ МОН від 28.12.2017 № 1714)[3].
 • 2018 р. (22.03.2018) Індекс Гірша видання за версією Google Scholar складає h = 11[4].
 • за профілем в Google Scholar, за 92 роки видано 462 статті, які цитовано 655 разів (в середньому кожна цитована 1,42 рази).
 • за профілем в Google Scholar, з 2005 р. (новий період) видано 113 статей, які цитовано 157 разів (в середньому 1,39 рази).

Найцитованіші праціРедагувати

5 найцитованішими статтями 1926—1963 років за версією Google Scholar є:

 • До фауни хижих птахів середньої течії р. Північного Дінця / ОМ Рудинський, ЛС Горленко. Труди Інституту зоології та біології УАН, 1937, Том 18 (Збірник праць зоологічного музею, № 20), с. 141—155. (26 цит.)
 • Матеріяли до вивчення птахів Поділля / ВЮ Герхнер. Труди Фізично-математичного відділу ВУАН, 1928, Том 6, вип. 3 (Збірник праць зоологічного музею, число 5), с. 329—370. (22 цит.)
 • Підсумки дослідження погадок за період 1924—1935 рр. / ІГ Підоплічка. Труди Інституту зоології та біології УАН, 1937, том 15 (Збірник праць зоологічного музею, № 19), с. 101—170. (15 цит.)
 • Замітки про вухатого їжака і лісову мишівку в Стрілецькому степу / ГВ Модiн. Збірник праць зоологічного музею АН УРСР, 1956, вип. 27, с. 154—159. (14 цит.)
 • Молі (Lepidoptera: Tineidae s. lat.) центральної частини Київської області / ВВ Совинський. Збірник праць зоологічного музею, 1938, вип. 22, с. 3-95. (13 цит.)

5 найцитованішими статтями 2005—2016 років за версією Google Scholar є:

 • Риби України (таксономія, номенклатура, зауваження) / ЮВ Мовчан. Збірник праць зоологічного музею, 2009, вип. 40, с. 47–86. (24 цит.)
 • До характеристики різноманіття іхтіофауни прісноводних водойм України / ЮВ Мовчан. Збірник праць зоологічного музею, 2005, вип. 37, с. 70–82. (24 цит.)
 • Таксономія і номенклатура немишовидних гризунів фауни України / ІВ Загороднюк. Збірник праць Зоологічного музею, 2009, вип. 40, с. 147—185. (14 цит.)
 • Фауна амфибий Украины: вопросы разнообразия и таксономии. Сообщение 1. Хвостатые амфибии (Caudata) / ЕМ Писанец. Збірник праць зоологічного музею, 2005, вип. 37, с. 85–99. (12 цит.)
 • Герпетофауна антропогенных ландшафтов Николаевской и Одесской областей / ИБ Доценко, ВИ Радченко. Збірник праць зоологічного музею, 2005, вип. 46, с. 109–120. (10 цит.).

ДжерелаРедагувати