Зако́н Ге́ссатепловий ефект хімічної реакції при постійному об'ємі або тиску (коли відсутня не пов'язана з розширенням робота) не залежить від шляху реакції, а лише від початкового й кінцевого станів системи.

Закон Гесса справедливий оскільки ентальпія є функцією стану системи й не залежить від того, яким чином ця система утворилася.

Закон названий на честь російського вченого швейцарського походження Германа Івановича Гесса. Введена таким чином нова функція системи лежить в основі Закону Гесса : тепловий ефект Q хімічної реакції не залежить від шляху реакції, від відношення вихідних речовин до продуктів реакції, а визначається різницею ентальпій продуктів та вихідних речовин:

де – сума ентальпій всіх продуктів хімічної реакції; - сума ентальпій всіх вихідних речовин.

Закон Гесса є прямим наслідком І закону термодинаміки, оскільки зміна ентальпії відповідає величині поглинутої чи виділеної теплоти, то її можна виміряти калориметрично.

Див. також ред.

Література ред.