Закони термодинаміки

Нотація Постуляція
I Зміна внутрішньої енергії закритої системи, яка відбувається в рівноважному процесі переходу системи із стану 1 в стан 2, дорівнює сумі роботи, зробленої над системою зовнішніми силами, і кількості теплоти, наданої системі
II Закон про не спадання ентропії в ізольованій системі
III Ентропія прямує до нуля при абсолютному нулі температури