Ефект Вентурі — це явище зменшення тиску у потоці рідини або газу, коли цей потік проходить через звужену частину труби. Цей ефект названо на честь італійського фізика Джованні Вентурі (1746—1822).

Ефект Вентурі: тиск у т. 1 , більший від тиску в т. 2, тому що швидкість рідини на у т. 1 менша, ніж у т. 2

ОбґрунтуванняРедагувати

Ефект Вентурі є наслідком закону Бернуллі, рівняння якого визначає зв'язок між швидкістю v рідини, тиском p в ній та висотою h частинок над площиною відліку.:

 

де ρ — густина рідини; g — прискорення вільного падіння.

Якщо такі рівняння записати для двох перерізів течії, то матимемо:

 

Для горизонтальної течії середні члени у лівій і правій частині рівняння скорочуються і воно набуває вигляду:

 

тобто в усталеній горизонтальній течії ідеальної нестисненої рідини в кожному її перерізі сума статичного і динамічного тисків буде сталою. Отже, для виконання цієї умови в тих місцях течії, де швидкість рідини більша (вузькі перерізи), її динамічний тиск збільшується, а статичний тиск зменшується.

ВикористанняРедагувати

Ефект Вентурі спостерігається або використовується в таких об'єктах:

ЛітератураРедагувати

  • Левицький Б. Ф., Лещій Н. П. Гідравліка. Загальний курс. — Львів: Світ, 1994. — 264с. ISBN 5-7773-0158-4
  • Константінов Ю. М., Гіжа О. О. Технічна механіка рідини і газу: Підручник.- К.: Вища школа, 2002.-277с.: іл. ISBN 966-642-093-7
  • Кулінченко В. Р. Гідравліка, гідравлічні машини і гідропривід: Підручник.- Київ: Фірма «Інкос», Центр навчальної літератури, 2006.-616с. ISBN 966-8347-38-2
  • Колчунов В. І. Теоретична та прикладна гідромеханіка: Навч. Посібник.-К.: НАУ, 2004.-336с. ISBN 966-598-174-9