Епонімний каталог Ольвії

Епонімний каталог Ольвії — реєстр ольвійських жерців храму Аполона Дельфінія, іменами яких називався відповідний рік, що відомий з фрагментованої епіграфічної пам'ятки (гр.) IosPE I² 201 [Архівовано 9 серпня 2016 у Wayback Machine.].[1]

Каталог синхронізовано з похибкою +2/-4 рр. з застосуванням матричної моделі та заміни відсутнього хронологічного реперу системою хронологічних діапазонів.

Первісний розмір (110 рядків) реконструйовано завдяки генеалогічній моделі (тобто розрахунку років виконання посади жерцями-епонімами з другого стовпця на основі років виконання посади їхніми родичами з першого стовпця). Відповідно до сучасного стану досліджень, ведення каталогу розпочато з 380 рр. до н. е.  Каталог було зафіксовано у мармурі близько 95-92 рр. до н. е., у зв'язку з одночасною заміною залежними від Мітрідата VI Евпатора полісами власних хронологічних зводів на Понтійську еру.

У списку присутні імена епонімів, які згадуються у інших епіграфічних пам'ятках (виділено курсивом), що взайве доводить значимість каталогу як хронологічної основи для досліджень з просопографії та соціально-політичної історії Ольвії.

Заслуговує уваги той факт, що каталог ольвійських жерців-епонімів (IosPE I² 201) — найдавніший з наразі відомих історичних хронологічних зводів (на відміну від міфічної хронології) на території сучасної України.

Синхронізований каталог жерців-епонімів Редагувати

Стовпець І (~380 — ~270) Редагувати

(можлива похибка +2/-4 рр.)

Рік до н. е.
(суч.)
Ім'я епоніму (оригінал) Ім'я епоніму українською Антропонім в епіграфіці Епонім в інших епіграфічних пам'ятках
357 — Ἀντι]μ[ήστορος] Ἀ[γαθῖνου] (Антіместр Агатинів)
356 — [Ε]ὑρησίβιος Λεωκράτ̣[ους] (Еврісібій Левкратів)

Εὑρησίβιος
Εὑρησίβιος Λεωκράτ̣ου

355 — Διονύσιος Ἀριστείδ[ου] (Діоніс Аристеїдів) Διονύσιος
Διονύσιος Ἀριστείδου
I.Olbia 66; I.Olbia 168; SEG 50:702;IV[2]
354 — Ἡρόδοτος Μητροδ[ώρου] (Геродот Мітродорів)
Ἡρόδοτος SEG 50:702;IV[2]
353 — Ἡροσῶν Ἡροδώρου (Геросон Геродорів)
Ἡροσῶν
352 — Στάφυλος Ἡροδώρου (Стафіл Геродорів)
Στάφυλος
351 — Ἐπίκουρος Ἀδράστου (Епікур Адрастів)
Ἐπίκουρος
350 — Φιλωνίδης Καλλα[ίσχρου] (Філонід Калаісхрів)
Φιλωνίδης
349 — Δημοκῶν Εὐβιότου (Демокон Евбіотів)
Δημοκῶν
348 — Νικοκλῆς Ἑκατεωνύμ[ου] (Нікокл Гекатеонімів)
Νικοκλῆς
347 — Παντακλῆς Ἱκεσίο[υ] (Пантакл Гікесіїв)
Παντακλῆς
346 — Ἀριστόκριτος Ποσειδωνί[ου] (Арістокріт Посейдонів)
Ἀριστόκριτος
345 — Φιλίσκος Ἡροδώρου (Філіск Геродорів)
Φιλίσκος I.Olbia 168; SEG 50:702;IV[2]
344 — Ἀ̣ριστοκράτης Ἀρίστων[ος] (Арістократ Арістонів)
Ἀ̣ριστοκράτης
Ἀ̣ριστοκράτης Ἀρίστωνος
343 — [Θ]ε̣ο̣κλῆς Ἀρίστωνο[ς] (Теокл Арістонів)
Θε̣ο̣κλῆς
Θε̣ο̣κλῆς Ἀρίστωνος
342 — Ἀλφῖν̣ος Ποσειδωνίο[υ] (Алфін Посейдонів)
Ἀλφῖν̣ος
341 — Κάλλιππο[ς] Κ̣αλλινίκο̣[υ] (Каліп Калініків)
Κάλλιππος
340 — Εὔδωρος Πρω[τ]ογέν[ους] (Евдор Протогенів)
Εὔδωρος IGDOlbia 104[2]
339 — Λεοντομένης Ἱκεσ̣[ίου] (Леонтомен Гікесіїв)
Λεοντομένης
338 — Εὔξενος Καλλιστράτ̣[ου] (Евксен Калістратів)
Εὔξενος
337 — Φιλτῆς Λεωνίδου (Філт Леонідів) Φιλτῆς
336 — Ζώϊλος Πεδιέως (Зоїл Педеїв)
Ζώϊλος
335 — Σωκράτης Ποσειδωνίου (Сократ Посейдонів)
Σωκράτης
334 — Γοργίας Εὐβιότου (Горгій Евбіотів)
Γοργίας
333 — Θρασυδάμας Ἀρίστωνος (Трасідам Арістонів)
Θρασυδάμας
332 — Ποσειδώνιος Ἐπικράτου (Посейдон Епікратів)
Ποσειδώνιος
331 — Ἱκέσιος Ἀρίστωνος (Гікесій Арістонів)
Ἱκέσιος
330 — Πολύμνηστος Μένωνος (Полімнест Менонів)
Πολύμνηστος
329 — Καλλίνικος Φιλοξένου (Калінік Філоксенів)
Καλλίνικος
328 — Εὑρήμων Τιμησιθέου (Евремон Тімесітеїв)
Εὑρήμων
327 — Ἀγαθῖνος Ἀντιμήστορος (Агатін Антіместорів)
Ἀγαθῖνος
326 — Θεοκύδης Παγκράτου (Теокід Пагкратів)
Θεοκύδης
325 — Διιστέφης Ἑστιαίου (Діістеф Гестіаїв)
324 — Πρωτογένης Εὐδώρου (Протоген Евдорів)
Πρωτογένης
323 — Εὐφρόνιμος Μητροδώρου (Еуфронім Метродорів)
322 — Πλειστῶναξ Νικηράτου (Плейстонакс Нікератів)
Πλειστῶναξ
321 — Ποσειδώνιος Ἀριστοκρίτου (Посейдон Арістокрітів)
Ποσειδώνιος
320 — Ἑκατέων Παντακλέους (Гекатеон Пантаклів)
Ἑκατέων
319 — Ἱκέσιος Σωκράτους (Гікесій Сократів)
Ἱκέσιος
318 — Πολυμέδων Λεωκράτους (Полімед Левкратів)
Πολυμέδων
Πολυμέδων Λεωκράτους
317 — Κλεόμβροτος Παντακλέους (Клеомброт Пантаклів) Κλεόμβροτος
Κλεόμβροτος Παντακλέους
316 — Σύνμαχος Διονυσίου (Сінмах Діонісів)
Σύνμαχος [2]
315 — Ἀρίστων Θεοκλέους (Арістон Теоклів)
Ἀρίστων
314 — Μενεκράτης Θεοκλέους (Менекрат Теоклів)
Μενεκράτης
313 — Βάτακος Τιμοθέου (Батак Тімотеїв)
[2]
312 — Εὑρησίβιος Πανδίονος (Еврісібій Пандіонів)
Εὑρησίβιος
311 — Ἀριστοκράτης Θεοκλέους (Арістократ Теоклів)
Ἀριστοκράτης
310 — Τιμόθεος Πάρμιος (Тімотей Пармів)
Τιμόθεος
309 — Ἀθήναιος Πολυξένου (Атіней Поліксенів)
Ἀθήναιος
308 — Ὀρθόβουλος Εὐβιότου (Ортобул Евбіотів)
307 — Δηΐμαχος Ὀρθοβούλου (Деймах Ортобулів)
Δηΐμαχος
306 — Ἱκέσιος Παντακλέους (Гікесій Пантаклів)
Ἱκέσιος
305 — Ἀρίστων Ἀριστοκράτους (Арістон Аристократів)
Ἀρίστων

Ἀρίστων Ἀριστοκράτους

304 — Νικόστρατος Νικοκλέους (Нікострат Нікоклів)
Νικόστρατος
Νικόστρατος Νικοκλέους
303 — Φιλόμηλος Διονυσίου (Філомел Діонісів)
Φιλόμηλος
302 — Θεοδέκτης Ἡροδώρου (Теодект Геродорів)
Θεοδέκτης
301 — Λήναιος Ἡροδώρου (Ленай Геродорів)
Λήναιος
300 — Ἀθηνόδωρος Μόσχου (Атенодор Мосхів)
Ἀθηνόδωρος IGDOlbia 103[2]
299 — Ἀμύντωρ Ἀθηνοδώρου (Амінтор Атенодорів)
Ἀμύντωρ
298 — Ἀριστοκλῆς Εὑρήμονος (Арістокл Еврімонів)
Ἀριστοκλῆς
297 — Ἀπολλόδωρο<ς> Διοδώρου (Аполодор Діодорів)
Ἀπολλόδωρος
Ἀπολλόδωρος Διοδώρου
[2]
296 — Ἀντιμήστωρ Ἀγαθίνου (Антіместор Агатинів)
295 — Λεωκράτης Πολυμέδοντος (Леократ Полімедонтів)
Λεωκράτης
294 — Ἡροσῶν Πρωτογένους (Геросон Протогенів)
Ἡροσῶν
293 — Δάμασος Ἀριστοκράτου̣[ς] (Дамас Арістократів)
Δάμασος
292 — Ἑ̣κ̣ατέων Ἀριστο[κρ]ά̣τ̣[ους] (Гекатеон Арістократів)
Ἑκατέων
291 — [ὁ δεῖνα] Δ̣ιονυ̣[σίου] (Агрот Діонісів)
Ἀγρότας

Стовпець ІІ (~270 — ~160) Редагувати

(можлива похибка +2/-4 рр.)

260-250 — Ἡροσῶν (Геросон)[3][4]
260-250 — Πλειστάρχος (Плейстарх)[3][4]
226 — Πολ[— — — τοῦ δεῖνος] (Полімед …)
225 — ἈριστΟ̣[— — τοῦ δεῖνος] (Арістодім …)
224 — Εὐβίοτος Δ̣[— τοῦ δεῖνος] (Евбіот Демоконтів)
223 — Κόνων Βα[— — —] (Конон Батаків)
222 — Κλεόμβροτος Παντακ̣λ̣[έους] (Клеомброт Пантаклів)
221 — Χαιρήμων Νικηράτου (Хайремон Нікератів)
220 — Καλλικράτης Νικηράτου (Калікрат Нікератів)
219 — Ἀγαθῖνος Δημοκῶντος (Агатін Демоконтів)
218 — Ἀρίστων Νικηράτου (Арістон Нікератів)
217 — Μῦς Βοσπορίχου (Міс Боспоріхів)
216 — Μένανδρος Ἑκατωνύμου (Менандр Гекатонімів)
215 — Ἀγαθῖνος Δηϊμάχου (Агатін Деймахів)
214 — Ἱκέσιος Πολυξένου (Гікесій Поліксенів)
213 — Παντακλῆς Λεωδάμαντος (Пантакл Леодамантів)
212 — Στάφυλος Ἡροδώρου (Стафіл Геродорів)
211 — Ἱκέσιος Παντακλέους (Гікесій Пантаклів)
210 — Κρίτος Νικηράτου (Кріт Нікератів)
209 — Δαϊκράτης Ἀριστοδήμου (Дайкрат Арістодемів)
208 — Εὐβίοτος Μητροδώρου (Евбіот Метродорів)
207 — Διονύσιος Βοττύλου (Діоніс Ботілів)
206 — Σωσίστρατος Νυμφοδώρου (Сосістрат Німфодорів)
205 — Διονύσιος Ὀρθοβούλου (Діоніс Ортобулів)
204 — Φιλτῆς Λεωδάμαντος (Філт Леодамантів)
203 — Νουμήνιος Ἱκεσίου (Нуменій Гікесіїв)
202 — Ἱκέσιος Λεωδάμαντο̣[ς] (Гікесій Леодамантів)
201 — Εὐμένης Συρίσκου (Евмен Сірісків)
200 — Διονύσιος Ἀγρότο[υ] (Діоніс Агротів)
199 — Τιμέας Θεογίτον̣[ος] (Тімей Теогітонів)
198 — Ἀρτεμίδωρος Τ[ιμέου?] (Артемідор Тімеїв)
197 — Νικήρατος Εὑρησ̣[ιβίου?] (Нікерат Еврісібіїв)
196 — Εὑρησίβιος Δημ̣[ητρίου] (Евресібій Деметріїв)
195 — Παντακλῆς Κλ̣[εομβρότου?] (Пантакл Клеомбротів)
194 — Δημοκῶν [τοῦ δεῖνος] (Демокон)
193 — Εὔνικος Ε[— — — — —] (Евнік)
192 — Νικήρατ[ος τοῦ δεῖνος] (Нікерат)
191 — Ἡρόφιλο[ς τοῦ δεῖνος] (Герофіл)
190 — Λεωδά[μας τοῦ δεῖνος] (Леодам)
189 — Δάμ[ασος? τοῦ δεῖνος] (Дамас)
188 — Λε․[— — — τοῦ δεῖνος]
187 — Ἱκέ[σιος τοῦ δεῖνος] (Гікесій …)
186 — Π[— — — τοῦ δεῖνος] (Пантакл …)
185 — Σ[— — — — τοῦ δεῖνος] (Сіріск Евменів)

Стовпець ІІІ (~160 — ~95-92) Редагувати

(можлива похибка +2/-4 рр.)

110 — Ευρ[— — — — — —]
109 — Ευρ[— — — — — — —]
108 — Ευ[— — — — — — —]
107 — Ἀγ[— — — — — — —]
106 — Ποσ․[— — — — — —] (Посідей Анаксагорів)
105 — Ἀπο[λλ— — — — —] (рік епонімії бога Аполона)
104 — Δαϊκ[ράτης? — — —] (Дайкрат …)
103 — Δημ[— — — — — —]
102 — Ἱκ[έσιος? — — — —] (Гікесій …)
101 — Φιλ̣[— — — — — — —]
100 — Α̣[— — — — — — — —]
99 — [— — — — — — — —]
98 — [— — — — — — — —]
97 — Ἀν[— — — — — — —]
96 — βα[σιλεὺς Μιθραδάτης?] (цар Мітридат?) . 200-й, ювілейний рік започаткування Понтійської ери
95 — Ε[— — — — — — — —]

Примітки. Джерела. Посилання Редагувати

  1. Ніколаєв М. І. Епонімний календар Ольвії IV—I ст. до н. е. — 2012.
  2. а б в г д е ж и (рос.) Николаев Н. И. Просопография в магических надписях Ольвии. Вопросы эпиграфики. IX. 2016.
  3. а б (гр.) IosPE I² 32 [Архівовано 23 жовтня 2013 у Wayback Machine.]
  4. а б Ніколаєв М. І. Хронологія декрету на честь Протогена на основі синхронізації епонімного календаря Ольвії. Археологія. № 1. Київ, 2012.

Докладніше Редагувати

Додатково Редагувати