Електро́нний (віртуа́льний, інтеракти́вний, мультимеді́йний, навча́льний об'є́кт) за́сіб навча́ння (ЕЗН) — це програма або файл спеціального призначення, основна роль якого полягає в більш детальному та наочному викладанні навчального матеріалу та безпосередній взаємодії зі здобувачем. Звичайно зберігається на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюється за допомогою персонального комп'ютера (ПК).

Файл:Електронний засіб навчання1.jpg
Психологічна гра «Логічний тир» (Лабораторія електронних засобів навчання при Сумському державному університеті)
Файл:Електронний засіб навчання2.jpg
Лабораторна робота з хірургії за темою «Пункція по Ларрею» (Лабораторія електронних засобів навчання при Сумському державному університеті)

Застосування ред.

Основна задача, яка ставиться при створенні ЕЗН, — здійснити перетворення реального об'єкта вивчення у візуальну інформацію, яка засвоюється набагато краще. Тобто, засоби навчання описують об'єкт вивчення або створюють його замінник (модель), виділяють предмет вивчення і представляють його для засвоєння.

В залежності від поставленої задачі, складності програмної реалізації та інших факторів до електронних засобів навчання можна віднести:

 • електронні таблиці;
 • електронні бібліотеки;
 • презентації;
 • тестові завдання;
 • віртуальні лабораторні роботи;
 • операційні системи;
 • бази даних;
 • відео курси;
 • інше.

Середовища програмної реалізації ред.

Середовища для створення електронних засобів навчання можна розділити на дві групи:

 • середовища, які не вимагають особливих знань (мов програмування), а реалізація проєкту відбувається шляхом використання інтегрованих елементів програми.
 • спеціалізовані середовища реалізації.

До першої категорії можна віднести такі середовища розробки проєктів та реалізації мультимедіа(Authoring system[en]) як PILOT, TUTOR та інші. Серед найпоширеніших спеціалізованих середовищ для створення електронних засобів навчання можна виділити наступні: Microsoft Office Excel (електронні таблиці), Microsoft Office Access (бази даних), Microsoft Office Power Point (презентації), Visual Studio (лабораторні роботи, тести), Borland C++ Builder (лабораторні роботи, тести), Macromedia Flash (інтерактивний матеріал, презентації), Adobe® Flash® Professional CS 5 (інтерактивний матеріал, презентації), Camtasia Studio (робота з відео) та інші.

Кожна програма має інструментарій та ряд вбудованих функцій, які дозволяють без професійної підготовки створювати повноцінні додатки. Деякі з них, такі як C++ Builder, Adobe® Flash, вимагають знання певної мови програмування. Звичайно це С++, JavaScript, ActionScript, HTML 5 тощо. Більшість програм є платними та вимагають ліцензії при використанні.

Сучасний стан ред.

Міністерство освіти і науки України зацікавлено в розробці сучасних конкурентоспроможних засобів навчання з різних дисциплін. Наприклад Інтерактивні навчальні програми для Android з акцентом на мотивацію навчання розроблене в Україні — Neya English та видавництво www.plus1s.com. Але досі не має чітких вимог до оформлення електронних засобів навчання, що часто спричиняє проблеми при їх інтеграції на інші ПК.

Світова тенденція, що спостерігається у сучасному світі стосовно електронних засобів навчання, пов'язана з відкритими освітніми ресурсами.

Українські розробники ред.

Видавництво plus1s

Видавництво Розумники

Див. також ред.

Джерела ред.

Посилання ред.