Експоненціальний алгоритм, EXPTIME (від англ. Exponential Time — експоненційний час) — в теорії складності обчислень, клас задач, які розв'язні на машині Тюринга за час O(2p(n))), де p(n) — поліноміальна функція від n.

Відомо, що P   NP   PSPACE   EXPTIME   NEXPTIME   EXPSPACE

і також, за теоремою про ієрархію часу та теоремою про ієрархію місця, що

P   EXPTIME and NP   NEXPTIME and PSPACE   EXPSPACE

Відомо, що якщо P = NP, то EXPTIME = NEXPTIME

До EXPTIME-повних задач належать задачі оцінки позиції в узагальнених шахах, шашках, Го.

Визначення

ред.

Алгоритми з експотенціальною складністю в термінах О-нотації формально означуються як: