Експонента

сторінка значень у проєкті Вікімедіа
  • Експонента — функція для дійсного або комплексного аргумента x, де e — основа натуральних логарифмів.
  • Експонента матриці — матрична функція визначена для всіх квадратних матриць, що приймає значення в множині невироджених матриць.
  • Експонента в теорії груп Лі — узагальнення понять експоненти числа й експоненти матриці.
  • Експонента групи — для скінченної групи  — числова характеристика групи, рівна найменшому спільному кратному порядків всіх елементів групи .
  • В експоненційному записі експонентою іноді можуть називати порядок числа, тобто показник степеня.