Експектація (лат. expecto) — поняття соціально-психологічної теорії. Механізм міжособистісних стосунків. Очікування певного способу вербальної і реальної поведінки індивіда у соціальній групі (малій групі). Характер соціальних очікувань визначається груповими нормами. У міжособистісному спілкуванні соціальні очікування набувають характеру мотивів поведінки. Експектація як механізм міжособистісних стосунків — одна з ланок що вирішальним чином впливає на ціннісні орієнтації індивіда, регулятор групової взаємодії. Забезпечує пристосування індивіда і стабільність групи.

Література

ред.
  • Загальна психологія: Підручник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук та ін. — К.: Либідь, 2005. — С. 464.

Посилання

ред.