Відкрити головне меню

Економічна кібернетика — науковий журнал, заснований у 2000 році. ISSN 2077-8031 (print), ISSN  2312-5837 (Online). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 16728-5300ПР. Журнал входить до переліку фахових видань, визнаних ВАК України (Додаток до Постанови № 1-05/2 від 10.03.2010, опуб. у Бюл. ВАК, № 4, 2010, с.5). Статті друкуються однією з трьох робочих мов журналу: українською, російською, англійською з рефератами англійською мовою.

Економічна кібернетика
Країна видання Україна
Тематика Економіко-математичне моделювання, статистика та інформаційні технології в економіці
Періодичність виходу 2(6) разів на рік
Мова українська, російська, англійська
Адреса редакції вул. Челюскинців, 198 а, кімн. 533, Донецьк, Україна, 83015
Головний редактор член-кореспондент НАН України Лисенко Юрій Григорович
Засновник Донецький національний університет
Видавець Донецький національний університет
Засновано 2000
Початкова ціна Вартість 1 номеру — 250 грн.
ISSN 2077-8031

Вебсторінка: eccyb.org/index.php/isjec

Індексується у низці наукометричних баз та сервісів: Index Copernicus, DRJI, UlrichsWeb, getCITED, Research Bible, Vernadskiy national Library of Ukraine, Google Scholar, OAJI, РІНЦ, Gaudeamus, Academickeys, Directory of science, EyeSource Master List, Mendeley, Scientific Indexing Service, New Jour, Academia.edu[недоступне посилання з липень 2019], International Scientific Indexing, Open Archives, Scientific Indexing Service, Base, Inno Space, Infobase, Jour Informatics

Міжнародні індекси та імпакт-фактори

Google Scholar (Int'l) — h-index=6, i-10 index=4 Index Copernicus Value (Poland, EU) — ICV 2012 = 6.04 Science Journal Impact Factor (Morocco) — SJIF 2013=3.798

Зміст

Тематична спрямованість журналуРедагувати

  • теоретичні та методологічні проблеми економічної кібернетики;
  • моделювання в системах мікро- і макроекономіки;
  • методи прийняття рішень;
  • моделі та методи економічної динаміки, стійкості й рівноваги;
  • методи дослідження операцій та теорії систем;
  • адаптивні системи в економіці;
  • моделі менеджменту та маркетингу;
  • проблеми освіти в галузі економічної кібернетики;
  • економетрика (методи статистичного аналізу і прогнозування);
  • комп'ютерні системи й інформаційні технології в економіці.

ЗасновникРедагувати

Донецький національний університет

Адреса редакції: вул. Челюскинців, 198 а, кімн. 533, Донецьк, Україна, 83015

E-mail: s.levytskyi@donnu.edu.ua

Редакційна колегіяРедагувати

Головний редактор: Лисенко Юрій Григорович, член-кор. НАН України, д-р екон. наук.

Заступник головного редактора: В. М. Тимохин, д-р екон. наук.

Відповідальний редактор: С. І. Левицький, д-р екон. наук.

Редакційна колегія: Амоша О. І., акад. НАН України; Благун І. С., д-р екон. наук; Бурков В. М., д-р техн. наук; Ванагс Е. Я., д-р екон. наук (Латвія); Вітлінский В. В., д-р екон. наук; Геєць В. М., акад. НАН України; Єгоров П. В., д-р екон. наук; Заруба В. Я., д-р екон. наук; Клебанова Т. С., д-р екон. наук; Лепа Р. М., д-р екон. наук; Ляшенко І. М., д-р фіз.-мат. наук; Москардіні А. О., проф. (Велика Британія); Седегов Р. С., д-р екон. наук (Республіка Білорусь); Суслов В. І., д-р екон. наук (Росія); Румянцев М. В., д-р екон. наук; Черемних Ю. М., д-р екон. наук (Росія).

ПосиланняРедагувати