Відкрити головне меню

Андрі́й Микола́йович Ді́дик (нар. 14 грудня 1976, місто Золочів, Львівська область) — український науковець, підприємець, аудитор та економіст. Доктор економічних наук.

Дідик Андрій Миколайович
Didyk Andrii.jpg
Народився 14 грудня 1976(1976-12-14) (42 роки)
Золочів, Львівська область, Україна
Громадянство Україна Україна
Діяльність економіст
Alma mater Національний університет «Львівська політехніка»
Науковий ступінь Доктор економічних наук

Зміст

ОсвітаРедагувати

Наукові ступеніРедагувати

Основні етапи професійної діяльностіРедагувати

 • 1999—2004 — освітня та наукова діяльність у Національному університеті «Львівська політехніка»
 • 2004—2008 — робота у комерційних структурах
 • 2009 — перший заступник начальника Головного управління Держкомзему у Рівненській області
 • 2009—2011 — начальник Головного управління Держкомзему у Львівській області
 • 2011—2012 — директор Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України
 • 2013—2014 — заступник директора аудиторської компанії «Ві Ай Пі Аудит»
 • 2014—2016 — перший заступник начальника Головного управління ДФС у Львівській області
 • із 2018 — член Рахункової палати України[1]

РізнеРедагувати

Наукові здобуткиРедагувати

Автор понад 100 наукових праць, серед них 11 монографій, понад 40 статей у наукових фахових виданнях України та виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних, понад 35 тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, а також 3 навчальних посібників.

Основні наукові праціРедагувати

МонографіїРедагувати

 1. Управління виробничими запасами на підприємствах: концептуальні, методологічні та прикладні засади: [монографія]/ О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Л.М. Ганас, А.М. Дідик, В.І. Лемішовський. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2017. – 144 с.
 2. Дідик А. М. Полівекторний розвиток підприємств: соціально-економічні та регулятивні аспекти: [монографія] / А. М. Дідик. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2016. — 344 с.
 3. Financial and Economic Security and Accounting and Analytical Support in Business: [monograph] / L. Kindratska, K. Pavlov, L. Shpak, O. Yatsenko [et. al]; edited by V. Yatsenko. — East West Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. — Vienna, 2016. — 358 p. / Дідик А. М. Підрозділ 1.7. Особливості застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку підприємств в Україні. — С. 69-79.
 4. Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю інтегрованих об'єднань та підприємств: [монографія] / За заг. ред. Л. М. Савчук. — Дніпропетровськ: Пороги, 2016. — 520 с. / Дідик А. М. Підрозділ 3.2. Стан застосування інвестиційних важелів для забезпечення полівекторного розвитку підприємств в Україні. — C. 169—177.
 5. Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: [монографія] / За заг. ред. Л. М. Савчук. — Дніпропетровськ: Герда, 2015. — 500 с. / Дідик А. М. Підрозділ 5.2. Економіко-математичне моделювання полівекторного розвитку підприємств. — C. 427—434.
 6. Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie: [monografia] / Pod. red. H. Roneka i A. Zahorodnego. — Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. — 326 s. / Кузьмін О., Мельник О., Дідик А. Особливості полівекторного розвитку підприємств. — С. 93-102.
 7. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: [колективна монографія] / за заг. ред. Л. М. Савчук. — Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. — [Т. 2]. — 429 с. / Кузьмін О. Є., Дідик А. М., Мельник О. Г. Підрозділ 9.1. Діагностика діяльності підприємства як передумова забезпечення його полівекторного розвитку. — С. 299—307.
 8. Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів: економічні важелі та полівекторний аспект: [монографія] / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик, О. Г. Мельник, В. Й. Жежуха. — Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. — 278 с.
 9. Проблеми та теоретико-методичні засади управління витратами на машинобудівних підприємствах: [монографія] / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик, У. І. Когут, О. Г. Мельник; за заг. ред. д.е.н., проф. О. Є. Кузьміна. — Львів: «Тріада плюс», 2009. — 325 с. / Дідик А. М. Розділ VII. Фінансове забезпечення витрат машинобудівних підприємств. — С. 268—305.
 10. Малая энергетика в системе обеспечения экономической безопасности государства: [монографія] / Под общ. ред. Г. К. Вороновского, И. В. Недина. — К.: Знания Украины, 2006. — 364 с. / Кузьмин О.Е, Мельник О. Г., Дидык А. М., Мукан О. В. Глава 3. Экономические возможности инновационного развития систем малой энергетики, 3.1.1. Формирование расходов на предприятиях муниципальной энергетики. — С. 171—182.
 11. Система корпоративного управління: формування та оцінювання на засадах економічних індикаторів (на прикладі машинобудування) За заг. ред. д.е.н., проф. Кузьміна О. Є. [Кузьмін О. Є., Дідик А. М., Мельник О. Г., Мукан О.В]. — Львів: «Тріада плюс», 2008. — 369 с. / Дідик А. М. Розділ ІІІ. Управління витратами у машинобудівних корпораціях. — С. 113—165.

Наукові статті у фахових виданнях УкраїниРедагувати

 1. Дідик А. М. Суб'єктно-ієрархічний підхід до формування соціально-економічних важелів впливу на розвиток підприємства / А. М. Дідик // Причорноморські економічні студії. — 2016. — Вип. 4. — С. 58-62.
 2. Дідик А. М. Мотиваційні ключові показники ефективності HR-підрозділу в системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств / О. М. Бодарецька, А. М. Дідик // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. — 2016. — Т. 21. — Вип. 7-1 (49). — С. 66-70.
 3. Дідик А. М. Модель покращення соціально-психологічного мікроклімату в колективі / А. М. Дідик // Економіка. Фінанси. Право. — 2016. — № 8/3. — С. 13-18.
 4. Дідик А. М. Форми впливу соціально-економічних важелів на забезпечення полівекторного розвитку підприємств / А. М. Дідик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки. — 2016. — Випуск 18. — Частина 1. — С. 104—107.
 5. Дідик А. М. Етимологія та типологія розвитку підприємств / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик // Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Економіка. — 2016. — Т. 21. — Вип. 5 (47). — С. 86-92.
 6. Дідик А. М. Сутнісні ознаки та цілі використання соціально-економічних важелів у системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств / А. М. Дідик, Н. М. Сиротинська // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. — 2016. — Випуск 14. — С. 82-88.
 7. Дідик А. М. Технології мотивування персоналу вітчизняних машинобудівних підприємств у системі забезпечення їхнього полівекторного розвитку / А. М. Дідик, О. М. Бодарецька // Економіка. Фінанси. Право. — 2016. — № 8/1. — С. 14-22.
 8. Дідик А. М. Особливості оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємства з використанням методу аналізування ієрархій / А. М. Дідик // Проблеми економіки. — 2016. — № 1. — С. 274—281. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, EBSCOhost (США), CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), OpenAIRE (Європейський Союз), WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), Соціонет (Росія), J-Gate (Індія), Академія Google (США), Research Bible (Японія)).
 9. Дідик А. М. Оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси з урахуванням параметра конкурентної адаптивності технологій / А. М. Дідик // Бізнес Інформ. — 2016. — № 3. — С. 79-85. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals (Швеція), CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), InfoBase Index, OpenAIRE (Європейський Союз), WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), COPAC Union Catalogue (Велика Британія), Open Access Library, J-Gate (Індія), Академія Google (США), Research Bible (Японія)).
 10. Дідик А. М. Конкурентна адаптивність як параметр оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси у системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств / А. М. Дідик // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій та ін. — Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. — Том 23. — № 1. — С. 161—166. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).
 11. Дідик А. М. Податкова конкурентоспроможність підприємств у системі забезпечення їхнього полікритеріального розвитку / А. М. Дідик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». — 2016. — № 1 (5). — С. 268—273. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Російський індекс наукового цитування (Росія), Scientific Journal Impact Factor (SJIF), Академія Google (США), Research Bible (Японія), CiteFactor (США)).
 12. Дідик А. М. Параметри оцінювання податкової конкурентоспроможності підприємств у контексті забезпечення їхнього полікритеріального розвитку / А. М. Дідик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». — 2016. — Випуск 1 (47). — Том 1. — С. 198—202. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Research Bible (Японія), Академія Google (США)).
 13. Дідик А. М. Інвестиційні та компетентнісні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: досвід економічно розвинутих країн / А. М. Дідик // Економіка. Фінанси. Право. — 2016. — № 5/3. — С. 29-33. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).
 14. Дідик А. М. Модель забезпечення інноваційної динаміки підприємств / А. М. Дідик // Економічний простір: збірник наукових праць. — 2016. — № 107. — С. 179—188. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща)).
 15. Дідик А. М. Інноваційна динаміка як елемент системи полівекторного розвитку підприємств / А. М. Дідик // Економіка. Фінанси. Право. — 2016. — № 5. — С. 4-6. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).
 16. Дідик А. М. Інноваційні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: досвід економічно розвинутих країн / А. М. Дідик // Бізнес Інформ. — 2016. — № 4. — С. 59-63. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals (Швеція), CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), InfoBase Index, OpenAIRE (Європейський Союз), WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), COPAC Union Catalogue (Велика Британія), Open Access Library, J-Gate (Індія), Академія Google (США), Research Bible (Японія)).
 17. Дідик А. М. Податкові, кредитні та інтелектуальні важелі забезпечення полівекторного розвитку підприємств: досвід економічно розвинутих країн / А. М. Дідик // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: зб. наук. праць. — 2016. — № 2 (13). — Том 2. — С. 45-49. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща)).
 18. Дідик А. М. Аналізування податкових альтернатив підприємств у контексті забезпечення полівекторного розвитку / А. М. Дідик // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2016. — № 1/3 (27). — С. 14-18. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (Росія), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина), Directory of Open Access Journals, ResearchBib, WorldCat, EBSCO, CrossRef, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), Open Access Articles, WorldWideScience.org, JURN).
 19. Дідик А. М. Стан застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик // Проблеми економіки. — 2016. — № 2. — С. 102—109. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals, EBSCOhost (США), CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), OpenAIRE (Європейський Союз), WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), Соціонет (Росія), J-Gate (Індія), Академія Google (США), Research Bible (Японія)).
 20. Дідик А. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінського супроводу інноваційних технологій мотивування персоналу в системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств / О. М. Бодарецька, А. М. Дідик // Бізнес Інформ. — 2016. — № 6. — С. 215—220. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals (Швеція), CiteFactor (США), Academic Journals Database (Швейцарія), Scientific Indexing Services, Advanced Science Index, Open Academic Journals Index, GetInfo (Німеччина), BASE (Німеччина), InfoBase Index, OpenAIRE (Європейський Союз), WorldCat, SUNCAT Union Catalogue (Велика Британія), COPAC Union Catalogue (Велика Британія), Open Access Library, J-Gate (Індія), Академія Google (США), Research Bible (Японія)).
 21. Дідик А. М. Метод діагностики компетентностей персоналу в умовах полівекторного розвитку [Електронний ресурс] / А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. — 2016. — № 1 (23). — С. 167—177. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No1/167.pdf. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Open Academic Journals Index).
 22. Дідик А. М. Важелі динамічної організаційної культури у системі полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. — 2016. — № 2 (24). — С. 110—118. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No2/110.pdf. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Open Academic Journals Index).
 23. Дідик А. М. Загальні принципи забезпечення полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик // Економіка: реалії часу. — 2016. — № 3 (25). — С. 6-13. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/ files/archive/2016/n3.html. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Російський індекс наукового цитування (Росія), Index Copernicus (Польща), Open Academic Journals Index).
 24. Дідик А. М. Інструментарій забезпечення полівекторного розвитку підприємств / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик // Технологічний аудит та резерви виробництва. — 2014. — № 6/2(20). — С. 21-24. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Index Copernicus (Польща), Російський індекс наукового цитування (Росія), Bielefeld Academic Search Engine (Німеччина), Directory of Open Access Journals, ResearchBib, WorldCat, EBSCO, CrossRef, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing (DRJI), Open Academic Journals Index (OAJI), Open Access Articles, WorldWideScience.org, JURN).
 25. Дідик А. М. Ознаки та особливості полівекторного розвитку підприємств / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» . — 2015. — № 819. — С. 3-8.
 26. Дідик А. М. Типологія видів моніторингу полівекторного розвитку підприємств / А. М. Дідик // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. — 2015. — № 6 (226). — С. 101—110.
 27. Дідик А. М. Принципи забезпечення полівекторного розвитку підприємств / А. М. Дідик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» . — 2015. — № 835. — С. 24-29.
 28. Дідик А. М. Економічні важелі впливу на діяльність підприємств: етимологічний, семантичний та типологічний аспекти / А. М. Дідик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2014. — № 797. — С. 440—446.
 29. Дідик А. М. Шляхи покращання соціально-психологічного мікроклімату колективу в умовах полівекторного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик // Ефективна економіка. — 2013. — № 10. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5133.
 30. Дідик А. М. Методичні положення з аналізування впливу соціально-економічних важелів на забезпечення полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик // Ефективна економіка. — 2013. — № 12. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5134.
 31. Дідик А. М. Фінансовий механізм функціонування акціонерних товариств / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, А. М. Дідик // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. — Сборник научных трудов. Донецк: Донецький національний університет, 2007. — С.1341-1352.
 32. Дідик А. М. Класифікація витрат для цілей управлінського та бухгалтерського обліків / А. М. Дідик, Гнатів С. Б. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». — 2007. — № 594. — С. 219—228.
 33. Дідик А. М. Процесійний підхід до управління витратами у корпораціях / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, А. М. Дідик, О. В. Мукан // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Зб. наук. праць. — 2006. — № 3. — С. 314—321.
 34. Дідик А. М. Класифікація витрат для цілей корпоративного управління / А. М. Дідик // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. — Випуск 212: [в 6 томах]. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. — Т.2. — С. 450—460.
 35. Дідик А. М. Форми фінансування витрат корпорації / А. М. Дідик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2006. — № 575. — С. 65-70.
 36. Дідик А. М. Витрати у корпораціях: сутність та підходи до визнання / А. М. Дідик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». — 2006. — № 552. — С. 29-35.
 37. Дідик А. М. Витрати на забезпечення корпоративного управління / А. М. Дідик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2006. — № 567. — С. 46-50.
 38. Дідик А. М. Процес планування поточних витрат у корпорації / А. М. Дідик // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. — Львів: Національний лісотехнічний університет України. — 2006. — Вип. 16.3. — С. 134—141.
 39. Дідик А. М. Корпоративне управління: сутність та принципи здійснення / А. М. Дідик, О. В. Мукан // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Моніторинг соціально-економічного розвитку регіону: методологічні підходи: збірник наукових праць. — 2005. — Випуск 3 (53) / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М. І. Долішній. — Львів, 2005. — С. 452—464.
 40. Дідик А. М. Трансформаційно-інтеграційні процеси в умовах України / Р. В. Фещур, А. М. Дідик, О. М. Дудкін // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Науковий журнал Тернопільської академії народного господарства. — Випуск 13. — Тернопіль: Економічна думка, 2004. — С. 53-59.
 41. Дідик А. М. Специфіка розвитку акціонерних товариств західного регіону / Р. В. Фещур, А. М. Дідик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2003. — № 494. — С. 239—245.
 42. Дідик А. М. Організаційні основи управління компанією / А. М. Дідик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2000. — № 384. — С. 98-103.
 43. Дідик А. М. Особливості формування вищого рівня корпоративного управління / О. Є. Кузьмін, А. М. Дідик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». — 2000. — № 405 — С. 151—157.

Публікації у виданнях іноземних державРедагувати

 1. Didyk A. Financial aspects of improvement of socio-economic levers of providing of industrial enterprises multivector development in Ukraine / A. Didyk // Economics, management, law: сhallenges and рrospects: Collection of scientific articles. — Discovery Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, India, 2016. — P. 62-66. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Російський індекс наукового цитування (Росія)).
 2. Didyk A. Using of hierarchy analysis method for solving the problem of assessing the tax competitiveness of the enterprise / A. Didyk // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles. — Al Ghurair Printing and Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. — P. 245—248. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Російський індекс наукового цитування (Росія)).
 3. Didyk A. Evaluation of commercial prospects for innovative product machine building enterprises / O. Melnyk, N. Syrotynska, A. Didyk // Econtechmod. An International Quarterly Journal on Economics in Technology, New Technologies and Modelling Processes. — Lublin-Rzeszow, 2016. — Vol. 5, No 1. — P. 51-55. (Міжнародна представленість та індексація журналу: Index Copernicus (Польща), BazTech).

Навчальні посібникиРедагувати

 1. Бухгалтерський облік та оподаткування: [навч. посібн.] / За ред. Р. Л. Хом'яка, В. І. Лемішовського. — Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. — 1220 с.
 2. Бюджетні установи: бухгалтерський облік, національні стандарти, оподаткування та звітність: [навч. посібн.] / За ред. В. І. Лемішовського. — Львів: Видавництво «Растр-7», 2016. — 1024 с.
 3. Бюджетні установи: облік, оподаткування та звітність: [навч. посібн.] / А. М. Дідик, В. І. Лемішовський. — Львів: Видавництво «Апріорі», 2017. — 1168 с.
 4. Соціально-економічна діагностика в умовах європейського співробітництва: [навч. посібн.] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Н.Я. Петришин, М.Є. Адамів, А.М. Дідик, В.І. Лемішовський. — Львів: Видавництво ТзОВ "Аудиторська група "Західна аудиторська група", 2018. — 224 с.

ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати