Відкрити головне меню

Домен (бази даних)

у реляційній моделі даних — тип даних, тобто допустима множина значень

Домен — обмежена підмножина значень даного типу.

Наприклад, таблиця бази даних, що містить інформацію про людей, може мати колонку «стать». Ця колонка може бути декларована як колонка символьного типу даних, і може мати одне з двох значень: «Ч» для чоловіків і «Ж» для жінок, а також можливо NULL (або «Х») для випадків коли стать невідома. Таким чином доменом для цієї колонки буде: «Ч», «Ж».