Зовнішній ключ

поле чи їх колекція однієї таблиці, які ідентифікують рядок іншої чи тієї самої таблиці

Зовнішній ключ — атрибут (набір атрибутів) в деякому відношенні R, який відповідає первинному ключу іншого відношення або того ж таки відношення R.

В реляційних базах даних зовнішній ключ задається обмеженням FOREIGN KEY. Наприклад[1],

CREATE TABLE fools (
  id  INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  name CHAR(20),
  folly_id INTEGER,
  FOREIGN KEY(folly_id)
   REFERENCES follies(id) ON DELETE CASCADE);

Примітки

ред.