Відкрити головне меню

Долинська Любов Василівна — кандидат психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедрою психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Народилася 14.02.1949 р. у с. Шендерівка, Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. ́

Зміст

ОсвітаРедагувати

  • У 1972 р. закінчила Черкаський державний педагогічний інститут, природничий факультет.
  • У 1976 р. закінчила аспірантуру в НДІ психології імені Г. С. Костюка.

Досвід роботиРедагувати

  • З 1976 працює а Національному педагогічному університеті викладачем,
  • з 1983 р. — доцентом,
  • з 1995 р. — професор, завідувач кафедри психології,
  • з 2005 р. — заступник директора з навчальної роботи та міжнародного співробітництва Інституту філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова.
  • Є вченим секретарем докторської спеціалізованої вченої ради Д26.053.10.
  • Вчений секретар експертної ради з психології ВАК України.
  • Відповідальний редактор наукового часопису «Психологічні науки» (серія 12).
  • Член методичної комісії МОН України з психології.

Наукова діяльністьРедагувати

Кандидат психологічних наук (1978 р.). Тема кандидатської дисертації «Психологічні особливості самоконтролю поведінки підлітків» (науковий керівник член-кор. АПН України, доктор психологічних наук, професор М. Й. Боришевський). Професор (2000 р.). Заслужений працівник освіти України (2004 р.). Основні напрямки наукової роботи — особистісно-професійне зростання майбутнього вчителя в процесі професійної підготовки; методи і технології підготовки майбутнього вчителя і практичного психолога. У науковому плані Долинська Л. В. досліджує актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя, методи і технології актуалізації його особистісно-професійного зростання, роль активних соціально-психологічних методів навчання у підготовці майбутнього спеціаліста, професійне самовизначення студентів подвійних спеціальностей. Доводиться, що формування особистості майбутнього вчителя на сучасному етапі — це складний процес не лише становлення професійних знань, умінь і навичок, а й перебудови свідомості, системи ціннісних орієнтацій, багатьох усталених стереотипів з проблем навчання та виховання, що виробились під впливом комуністичної ідеології. Реалізація цих завдань покладена, перш за все, на дисципліни психолого-педагогічного циклу, через засвоєння змісту яких і повинне відбуватись перенесення нових смислів на дії і вчинки майбутнього вчителя. Саме психологія і педагогіка повинні забезпечити особистісно-професійне зростання студента в навчально-виховному процесі. Особистісно-професійне зростання майбутнього фахівця розглядається як становлення у ході професійної підготовки професійно-значущих сторін особистості і, перш за все, виходячи з глобальних завдань реформування освіти в Україні — ціннісної сфери та готовності до особистісно-орієнтованого навчання і виховання. Долинська Л. В. постійно керує аспірантами, підготувала 24 кандидати психологічних наук.

Викладає дисципліниРедагувати

Впродовж усіх 32 років в НПУ імені М. П. Драгоманова викладала всі навчальні курси на багатьох факультетах.

Основні публікаціїРедагувати

1. Педагогічне мовлення. Навч.-метод. посібник з спецкурсу для педагогічних закладів / Долинська Л. В., Гоголь О. В., Зінченко Л. М.. — К., 1996.

2. Питання і проблемні ситуації з психології та педагогіки. Навч. посібник для студентів ВНЗ / Долинська Л. В., Скрипченко О. В., Лисянська Т. М.. -К., 1997.

3. Соціальне становлення дитини у прийомній сім"ї: соціальний супровід. Навчально-методичний посібник / Долинська Л. В., Капська А. Й. — К.: Український інститут соціальних досліджень, 2000.

4. Вікова та педагогічна психологія. Навчальний посібник / Авторський колектив. — К.: Просвіта, 2001.

5. Практикум із соціальної психології. Навчально-методичний посібник для педагогічних спеціальностей ВНЗ. — К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2001.

6. Розвиток пізнавальних інтересів у дошкільників та молодших школярів. Навчально-методичний посібник з використанням модульно-дистанційної системи в курсі «Вікова та педагогічна психологія» для студентів педагогічних ВНЗ I1I-IV р.а. / Долинська Л. В., Волошина В. В. — К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003.

7. Методи дослідження особистості. Методичний посібник. — К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003.

8. Молода сім'я: проблеми та умови її становлення. Навч. видання ДЦССМ / Долинська Л. В., Капська А. Й. — К., 2003.

9. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії соціального працівника з клієнтом. Навчально-методичний посібник ДЦССМ / Долинська Л. В., Капська А. Й. — К., 2003.

10. Загальна психологія. Підручник / Авторський колектив. — К.: Вид-во «Либідь», 2005.

11. Викладач-студент: психологія міжособистісних взаємодій. Навчально-методичний посібник / Долинська Л. В., Булах І. С. — К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2005.

12. Загальна психологія: практикум. Навчальний посібник / Долинська Л. В., Ставицька C.O., Волошина В. В., Темрук О. В. — К.: Вид-во «Каравела», 2005. — 280 с.

13. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами іноземної мови: навчально-методичний посібник / Долинська Л. В., Козачук С. О. -К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007.

14. Загальна психологія: Хрестоматія: Навч. посіб / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. — К.: Каравела, 2007.

15. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: Навчальний посібник для студентів ВНЗ / Долинська Л. В., Максимчук Н. П. — Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2008. — 124 с.

16. Комунікативна саморегуляція майбутнього вчителя: Навчально-методичний посібник / Долинська Л. В., Ніколаєнко О. С. — К.: НПУ, 2007. — 88 с.

ДжерелаРедагувати