Відкрити головне меню

Дніпропетровська геофізична експедиція «Дніпрогеофізика» — створена в липні 1959 року для проведення комплексних геофізичних досліджень в південно-східній частині України. Експедиція входить до складу Державного геофізичного підприємства «Укргеофізика» Державної геологічної служби України. Організаційну структуру експедиції складають комплексні польові геофізичні партії, партії з геофізичних досліджень свердловин, бурові загони, тематичні і камеральні групи.

Основними напрямками діяльності експедиції є:

  • геофізичні зйомки та пошукові геолого-геофізичні роботи, підготовка геофізичних основ і супроводження геологозйомних та пошуково-розвідувальних робіт на всі види рудних і нерудних корисних копалин;
  • вивчення геологічної будови нафтогазоперспективних площ, та уточнення контурів покладів нафти і газу на етапі підготовки об'єктів до глибокого буріння, розвідки і дорозвідки родовищ нафти і газу;
  • вивчення глибинної будови земної кори і верхньої мантії, геолого-тектонічної будови кристалічного фундаменту та осадової товщі рудних і нафто-газоносних районів;
  • пошуки родовищ підземних вод, в тому числі в тріщинуватих породах кристалічного фундаменту;
  • прогнозування гірничо-геологічних умов видобутку корисних копалин, стійкості ґрунтів, процесів підтоплення територій з оцінкою стану режиму підземних вод на стадії альтернативного вибору ділянок для будівництва крупних промислових об'єктів і для підвищення безпеки їх експлуатації;
  • картування мікрогеодинамічних зон, пов'язаних з процесами утворення зсувів, суфозійних просідань, неотектонічних рухів, карстоутворення в умовах забудови населених пунктів і промислових об'єктів;
  • оцінка радіаційного забруднення території, ділянок, населених пунктів, окремих об'єктів з визначенням концентрації радіонуклідів в ґрунтах і водах;
  • буріння гідрогеологічних свердловин та їх ремонт для відновлення дебіту, випробування водоносних шарів при пошуках підземних вод в складних гідрогеологічних умовах.

Адреса: 49050, Україна, Дніпропетровськ, вул. В. Дубініна, 8. Тел. +38(056)776-85-35, факс 776-58-82. E-mail dge@ukr.net, pigulev@ua.fm

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

Гірничий енциклопедичний словник : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Д. : Східний видавничий дім, 2004. — Т. 3. — 752 с. — ISBN 966-7804-78-X.