Динамічна в'язкість

фізична властивість (і величина) рідини або газу, що рухається

Динамічна в'язкість (коефіцієнт динамічної в'язкості) — кількісна характеристика величини в'язкості:

  • Відношення поздовжнього дотичного напруження τа внутрішнього тертя при прямолінійному русі рідини до градієнта швидкості по нормалі до напряму руху.
  • Коефіцієнт пропорційності в рівнянні Ньютона для в'язкого тертя.

Одиницею вимірювання в системі СГС є пуаз (П), в системі SI — паскаль-секунда (Па·с). 1 П= 1 (дина·с)/кв.см; 1 сП=1  МПа·с.

Методи вимірюванняРедагувати

Для ламінарного потоку рідини — відношення напруги зсуву до градієнта швидкості, перпендикулярного до площини зсуву. Кількісно коефіцієнт динамічної в'язкості дорівнює силі F, яку треба прикласти до одиниці площі зсувної поверхні шару S, щоб підтримати в цьому шарі ламінарну течію із сталою одиничною швидкістю відносного зсуву. Величина (η) визначається виразом:

 

де F— дотична сила, потрiбна для перемiщення шару рiдини з поверхнею S зi швидкiстю dv по вiдношенню до другого шару, що знаходиться на вiдстанi dx. Одиницею в системi CGS є пуаз (П), у системi SI — паскаль-секунда(Па·с). П= дина·с см−2.

Динамічна в'язкість моторних оливРедагувати

Динамічну в'язкість моторних олив виміряють симулятором холодного обертання (ротаційний віскозиметр) — це віскозиметр спеціально розроблений для вимірювання в'язкості олив за низьких температур. Електдвигун за постійного обертового моменту приводить в рух ротор, число оборотів якого встановлюється відповідно до віскозиметричних якостей вимірюваної рідини. За допомогою градуювальної кривої (яку встановили за допомогою еталонних олив) вимірюється динамічна в'язкість в мПас. Тут відбувається розподіл на зимові класи в'язкості 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W. Чим менше число перед W, тим більш «рідкотекуче» мастило при холоді. В'язкість за низьких температур впливає, окрім іншого, на число обертів стартера.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

ПосиланняРедагувати