Дефлятор — коефіцієнт переведення економічних показників, розрахованих у поточних цінах, у ціни порівнюваного (базового) періоду[1]. Зміна показників обсягів вироблених товарів, виражених в грошових одиницях (наприклад, валового національного продукту (ВНП) тощо) за певний період може зумовлюватися не лише зміною фізичних обсягів, а й зміною цін. Щоб позбавитись впливу цінової складової та отримати характеристику змін реальних обсягів виробництва, застосовують приведення економічних показників, розрахованих у поточних цінах, у постійні ціни для набору товарів і послуг, вироблених економікою певної країни впродовж звітного (поточного) періоду. Типовим прикладом є дефлювання ВВП і встановлення реального ВНП. Дефлятор ВВП  є індекс рівня цін вироблених товарів (послуг). За його допомогою здійснюють визначення реального ВВП, що відображає власне зміну фізичних обсягів вироблених товарів (послуг):

.

Індекс цін ПаашеРедагувати

Розрахунок дефлятора ВВП зазвичай здійснюється з використанням індексу цін Пааше. Цей індекс обчислюють так:

 

де  ,   — обсяг виробництва в розрахунковому періоді;  ,   — ціна на товар в розрахунковому і базовому році відповідно.[2].

Індекс Пааше, обчислений для набору товарів та послуг, що входять до ВВП країни, називають дефлятором ВВП. Дефлятор ВВП — це відношення номінального ВВП до реального (тобто рівень інфляції).

Темп зростання реального ВВП = Темп зростання номінального ВВП — дефлятор ВВП.

ПосиланняРедагувати

  1. http://www.unstats.un.org/unsd/nationalaccount/SNA2008.pdf[недоступне посилання з липень 2019]
  2. Панчишин С. М. Макроекономіка: Навчальний посібник. — 3. — К. : Либідь, 2005. — С. 67. — ISBN 966-06-0360-6.

Див. такожРедагувати