Депозитна політика

Депозитна політика банку — це процес управління депозитними операціями, що передбачає наявність комплексу стратегічних і тактичних заходів, які здійснюють комерційні банки з метою акумулювання тимчасово вільних грошових коштів клієнтів для ство- рення власних кредитних ресурсів. Альтернативність варіантів проведення депозитних операцій стосовно конкретних юридичних і фізичних осіб забез- печує надійність і сталість джерел формування ресурсів банку.