Відкрити головне меню

Двійкове дерево пошуку

Двійкове (або Бінарне) дéрево пóшуку (англ. binary search tree, BST) в інформатиці — двійкове дерево, в якому кожній вершині x зіставлене певне значення val[x]. При цьому такі значення повинні задовольняти умові впорядкованості:[джерело?]

 • нехай x — довільна вершина двійкового дерева пошуку. Якщо вершина y знаходиться в лівому піддереві вершини x, то val[y] ≤ val[x].
 • Якщо у знаходиться у правому піддереві x, то val[y] ≥ val[x].
Двійкове дерево пошуку
Тип Дерево
Винайдено 1960
Середня Найгірша
Простір O(n) O(n)
Пошук O(log n) O(n)
Вставляння O(log n) O(n)
Видалення O(log n) O(n)
Бінарне дерево

Таке структурування дозволяє надрукувати усі значення у зростаючому порядку за допомогою простого алгоритму центрованого обходу дерева.[джерело?]

Представляється таке дерево вузлами наступного вигляду:

*Node = (element, key, left, right, parent). Доступ до дерева T здійснюється за допомогою посилання root.

Бінарні дерева пошуку набагато ефективніші в операціях пошуку, аніж лінійні структури, в яких витрати часу на пошук пропорційні O(n), де n — розмір масиву даних, тоді як в повному бінарному дереві цей час пропорційний в середньому O(log2n) або O(h), де h — висота дерева (хоча гарантувати, що h не перевищує log2n можна лише для збалансованих дерев, які є ефективнішими в алгоритмах пошуку, аніж прості бінарні дерева пошуку).[джерело?]

Операції з двійковим деревом пошукуРедагувати

Найпоширенішою операцією, яка виконується з бінарним деревом пошуку, є пошук в ньому певного ключа. Крім того, бінарні дерева пошуку підтримують такі запити, як пошук мінімального і максимального елемента, а також попереднього і наступного.

ПошукРедагувати

Для пошуку вузла із заданим ключем в бінарному дереві пошуку використовується наступна процедура Tree_Search, яка отримує як параметри покажчик на корінь бінарного дерева і ключ k, а повертає покажчик на вузол з цим ключем (якщо такий існує; в іншому випадку повертається значення NIL).

Tree_Search (x, k)
 1. if х = nil або k = key [x]
 2.  then return х
 3. if k < key [x]
 4.  then return Tree_Search (left [x], k)
 5.  else return Tree_Search (right [x], k)

Процедура пошуку починається з кореня дерева і проходить вниз по дереву. Для кожного вузла х на шляху вниз його ключ key[x] порівнюється з переданим як параметр ключем k. Якщо ключі однакові, пошук завершується. Якщо k менше key[х], пошук триває в лівому піддереві х; якщо більше — то пошук переходить в праве піддерево. Ту ж процедуру можна записати ітеративно, «розгортаючи» рекурсію в цикл while.

Ітеративна версія процедури ПошукРедагувати

Iterative_Tree_Search(x, k)
 1. while x ≠ NIL и k ≠ key[х]
 2.	do if k ← key[х]
 3.		then х ← left[x]
 4.		else х ← right[x]
 5. return x

Пошук мінімального (максимального) елементаРедагувати

Алгоритм пошуку мінімального елемента. Елемент з мінімальним значенням ключа легко знайти, слідуючи за вказівниками left від кореневого вузла до тих пір, поки не зустрінеться значення NIL. Процедура TREE_MINIMUM(x) повертає покажчик на знайдений елемент піддерева з коренем x.

TREE_MINIMUM(X)
 1. while left[x] ≠ NIL
 2.	do x ← left[x]
 3. return x

Алгоритм пошуку максимального елемента симетричний:

TREE_MAXIMUM(X)
 1. while right[x] ≠ NIL
 2.	do x ← right[x]
 3. return x

Обидва алгоритми вимагають часу O(h), де h — висота дерева.

Наступний і попередній елементиРедагувати

Якщо x — покажчик на деякий вузол дерева, то процедура TREE_SUCCESSOR(X) повертає покажчик на вузол з наступним за x елементом або nil, якщо зазначений елемент — останній в дереві:

TREE_SUCCESSOR(X)
 1. if right[x] ≠ NIL
 2.	then return TREE_MINIMUM(right[x])
 3. у ← p[x]
 4. while y ≠ NIL та x = right[y]
 5.	do 	x ← у
 6.		у ← p[y]
 7. return у

Наведена процедура окремо розглядає два випадки. Якщо праве піддерево вершини не пусте, то наступний за x елемент є крайнім лівим вузлом у правому піддереві, який виявляється процедурою TREE_MlNlMUM(right[x]). З іншого боку, якщо праве піддерево вузла x пусте, та у x існує наступний за ним елемент y, то y є найменшим предком x, чий лівий вузол також є предком x. Для того щоб знайти y, ми просто піднімаємося вгору по дереву до тих пір, поки не зустрінемо вузол, який є лівим дочірнім вузлом свого батька. Ця дія виконується в рядках 3-7 алгоритму.

Час роботи алгоритму TREE_SUCCESSOR в дереві заввишки h складає O(h), оскільки ми або рухаємося по шляху вниз від вихідного вузла, або по шляху нагору. Процедура пошуку подальшого вузла в дереві TREE_PREDECESSOR симетрична процедурі TREE_SUCCESSOR і також має час роботи O(h).

Якщо в дереві є вузли з однаковими ключами, ми можемо просто визначити наступний і попередній вузли як ті, що повертаються процедурами TREE_SUCCESSOR та TREE_PREDECESSOR відповідно.

Додавання елементаРедагувати

Для вставки нового значення v в бінарне дерево пошуку Т ми скористаємося процедурою TREE_INSERT. Процедура отримує як параметр вузол z, у якого key[z] = v, left[z] = NIL і right[z] = NIL, після чого вона таким чином змінює Т і деякі поля z, що z виявляється вставленим в відповідну позицію в дереві.

TREE_INSERT (T, Z)
 1. у ← NIL
 2. х ← root[T]
 3. while x ≠ NIL
 4.	do у ← x
 5.		if key[z] < key [x]
 6.			 then x ← left[x]
 7.			else x ← right[x]
 8. p [z] ← у
 9. if у = NIL
 10.	then root[T] ← z			// Дерево T - пусте
 11.	else if key[z] <key[y]
 12. 		then left[y] ← z
 13.		else right[у] ← z

Видалення елементаРедагувати

Процедура видалення даного вузла z з бінарного дерева пошуку отримує як аргумент покажчик на z. Процедура розглядає три можливі ситуації:

 1. Якщо у вузла z немає дочірніх вузлів, то ми просто змінюємо його батьківський вузол р[z], замінюючи в ньому покажчик на z значенням NIL.
 2. Якщо у вузла z лише один дочірній вузол, то ми видаляємо вузол z, створюючи новий зв'язок між батьківським і дочірнім вузлом вузла z.
 3. Якщо у вузла z два дочірніх вузла, то ми знаходимо наступний за ним вузол у, у якого немає лівого дочірнього вузла, прибираємо його з позиції, де він перебував раніше, шляхом створення нового зв'язку між його батьком і нащадком, і замінюємо ним вузол Z.
DELETE (T, z)
1 if left[z] = NULL or right[z]=NULL 
2  then y:=z
3  else y:=SUCCESSOR(z)
4 if left[y] <> NULL 
5  then x:=left[y]
6  else x:= right[y]
7 if x <> NULL
8  then p[x]:=p[y]
9 if p[y]:=NULL
10  then root[T]:=x
11  else if y=left[p[y] ]
12   then left[p[y] ] :=x
13   else right[p[y] ]:=x
14 if y <> z
15  then val[z]:=val[y]
16 //копіювання додаткових даних з y
17 return y

Час на виконання цієї процедури є також O(h)

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

 • «Искусство программирование. Сортировка и поиск». Дональд Кнут. (рос.)
 • «Алгоритмы. Построение и анализ». Кормен Томас, Лейзерсон Чарльз. (рос.)