Відкрити головне меню

Лужицькі мови — дві мови західньослов'янської гілки індоєвропейських мов. Вони дві — одні з небагатьох, які досить добре зберегли двоїну, окрім однини та множини.

Зміст

ІсторіяРедагувати

ВерхньолужицькаРедагувати

ІменникРедагувати

В іменниках верхньолужицької мови закінчення чоловічого роду в називному-знахідному відмінку двоїни відрізняються від закінчень іменників жіночого й середнього роду. Ба більше, залежно від того, що саме позначають іменники чоловічого роду в знахідному відмінку (істоту чи неістоту), вони мають закінчення. Одначе в іменників, що позначають парні предмети, інколи замість двоїни може вживатися множина: nohi замість noze («ноги» замість «нозі»), ruki замість ruce («руки» замість «руці»). Перед закінченням -e в називному-знахідному відмінку в іменників жіночого і середнього роду відбувається чергування твердого приголосного основи з м'яким, а також чергування d — dź, t — ć, ł — l, h — z, ch — š, k — c, g — z. Після м'яких приголосних в називному і знахідному відмінках відбувається чергування a — e. Іменники середнього і жіночого роду з основою на z, c, s у називному-знахідному відмінку мають закінчення -у. У називному-знахідному відмінку іменники stwa і hra мають закінчення . Форми називного-знахідного відмінку іменників wucho («вухо») і woko («око»): wuši і woči (вуші та очі/вічі). Прикметно, що в давальному-орудному відмінку (до якого ще й додався місцевий) немає давнього закінчення на -ма.

Приклади відмінювання іменників: nanaj («два батька»), mužej («дві людини»), psykaj («два пса») і ježej («два їжака»), žonje («дві дружини», «дві жінки»), mori(«два моря»), а також дві особливі парадигми для іменників: predsydaj («обидва голови») та ćěslej («обидва тесляра»).:

Відмінок Чоловічий рід Жіночій рід Середній рід Відмінок predsydaj ćěslej
Називний nanaj mužej psykaj ježej žonje mori Називний predsydaj ćěslej
Родовий nanow mužow psykow ježow žonow morjow Родовий

Знахідний

predsydow ćěslow
Знахідний psykaj ježej žonje mori
Давальний

Орудний

Місцевий

nanomaj mužomaj psykomaj ježomaj žonomaj morjomaj Давальний

Орудний

Місцевий

predsydomaj ćěslomaj

ЗайменникРедагувати

Особа Називний Родовий Знахідний Давальний-Орудний-Місцевий
1 ми двоє mój naju namaj
2 ви двоє wój waju wamaj
3 вони двоє wonaj / wonej jeju, njeju jeju / njeju

jej / njej

jimaj / nimaj

ПрикметникРедагувати

Нижче наведено приклади відмінювання прикметників для tuni (дешевий) та mały (маленький):

Відмінок Дешевий Маленький
Називний tunjej małejmałaj
Родовий

Знахідний

tunjeju

tunjejtunjeju

małeju

małejmałeju

Давальний

Орудний

Місцевий

tunimaj małymaj

Треба зазначити, що у двоїні форма знахідного відмінка збігається з формою родового в разі, якщо прикметник узгоджується з іменником у чоловічому роді.

ЧислівникРедагувати

Відмінок Два
Чоловічий рід Жіночій та середній рід
Називний dwajo / dwaj dwě
Родовий dwejoch dweju
Давальний dwejom dwěmaj
Знахідний dweju (dwejoch) / dweju dwě
Орудний dwejomi dwěmaj
Місцевий dwejoch dwěma

ДієсловоРедагувати

Теперішній час

Нижче нведено приклади відмінювання у двоїні слів njesć (нести), warić (варити) і dźěłać (робити):

Особа Нести Варити Робити
1 njesemoj warimoj dźěłamoj
2 njesetaj/-tej waritaj/-tej dźěłataj/-tej
3

Минулий час

Особа Робити
1 smój dźěłałoj
2 staj/stej dźěłałoj
3

Давноминулий час

Особа Робити
1 běchmoj dźěłałoj
2 běštaj/štej dźěłałoj
3

Синтетичний претерит

Особа Вивчати Вивчити
1 wuknjechmoj nawuknychmoj
2 wuknještaj/-štej nawuknyštaj/-štej
3

Умовний спосіб

Форми умовного способу також збігаються з формами інтеративного претерита.

Особа Робити
1 bychmoj dźěłałoj
2 byštaj/štej dźěłałoj
3

Майбутній час

Особа Пити
1 budźemoj pić
2 budźetaj/budźetej pić
3

Наказовий спосіб

Особа Узяти
1 wozmimoj
2 wozmitaj/-tej

Пасивний стан

Особа Запросити
1 buchmoj přeprošenaj
2 buštaj/štej přeprošenaj/-ej
3

НижньолужицькаРедагувати

ІменникРедагувати

У двоїні в іменників істот форма знахідного відмінка збігається з формою родового. Зараз до давального-орудного відмінку у формі двоїні належить іще й місцевий відмінок, який отримав закінченя на -ma. Нижче наведено відмінювання неістот:

Відмінок Голова Дорога Земля Душа Кість Слово Сонце Теля Ім'я Хліб Кінець Живіт Коваль
Н. З. głowje droze zemi dušy kosći słowje słyńcy śeleśi mjeni klěba końca brjucha kowala
Р. głowowu drogowu zemjowu dušowu kosćowu słowowu słyńcowu śeleśowu mjenjowu klěbowu końcowu brjuchowu kowalowu
Д.-О. і М. głowoma drogoma zemjoma dušoma kosćoma słowoma słyńcoma śeleśoma mjenjoma klěboma końcoma brjuchoma kowaloma

ЗайменникРедагувати

Особа Називний Родовий Знахідний Давальний-Орудний-Місцевий
1 ми двоє mej naju naju nama
2 ви двоє wej waju waju wama
3 вони двоє wonej jeju / njeju jeju / njeju (іст.)

jej / njej (неіст.)

jima / nima

ПрикметникРедагувати

Злиття місцевого відмінка з дав.-орудним стосується і прикметників. Далі наведено відмінювання для м'якої (drogi) та твердої (dobry) групи:

Відмінок Добрий Дорогий
Називний dobrej drogej
Родовий dobreju drogeju
Знахідний dobreju (іст.)

dobrej (неіст.)

drogeju (іст.)

drogej (неіст.)

Д.-О. і М. dobryma drogima

ЧислівникРедагувати

Відмінок Чоловічий рід Жіночій та середній рід
Називний dwa dwě
Родовий dwejoch dweju
Давальний dwejom dwěma
Знахідний неіст. dwa dwě
іст. dweju
Орудний

Місцевий

dwěma

ДієсловоРедагувати

Теперішній час

Особа Вивчати Учити Пити Кульгати Брати Сипати Нести Сидіти Робити Стояти Бути Знати Їсти Мати Хотіти Їхати Іти
1 studujomej wuknjomej pijomej chromjejomej bjerjomej sypjomej njasomej sejźimej źěłamej stojmej smej wěmej jěmej mamej comej jěźomej źomej
2 studujotej wuknjotej pijotej chromjejotej bjerjotej sypjotej njasotej sejźitej źěłatej stojtej stej wěstej jěstej matej cotej jěźotej źotej
3

Минулий час утворюється таким чином: його форми складаються з дієприкметника і допоміжного дієслова byś у формі теперішнього часу. Відмінювання дієслова piś («пити») у минулому часі:

Особа Пити
1 smej piłej
2 stej piłej
3

Імперфект

Особа Купувати Бити Брати Бути
1 kupowachmej bijachmej bjerjechmej běchmej
2 kupowaštej bijaštej bjerještej běštej
3

Аорист

Особа Розбити Вибрати
1 rozbichmej wubrachmej
2 rozbištej wubraštej
3

Майбутній час

Особа Писати Іти Мати
1 buźomej pisaś pojźomej změjomej
2 buźotej pisaś pojźotej změjotej
3