Густина енергії

сторінка значень у проєкті Вікімедіа

Густина енергії — енергія речовини або поля віднесена до одиниці об'єму.

Енергія на одиницю об'єму має ті самі фізичні одиниці, що і тиск, і в багатьох випадках є синонімом: наприклад, щільність енергії магнітного поля може бути виражена як (і поводиться як) фізичний тиск, а енергію, необхідну для більшого стиснення стисненого газу можна визначити, помноживши різницю між тиском газу та зовнішнім тиском на зміну об'єму.

Густина енергії полів ред.

Густина енергії часто використовується для характеристики електричного і магнітного полів. Для електричного поля у вакуумі густина енергії дорівнює[1][2]

 

в системі СГС або

 

в Міжнародній системі величин (ISQ). Тут w — густина енергії,   — напруженість електричного поля,   — електрична стала.

Густина енергії магнітного поля у вакуумі дорівнює

 ,

в системі СГС, або

 

в системі ISQ. Тут   — вектор магнітної індукції,   — магнітна стала.

Густина енергії електромагнітного поля дорівнює

 

в системі СГС, або

 

в системі ISQ.

Див. також ред.

Посилання на джерела ред.

  1. Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П. Загальний курс фізики : навчальний посібник у 3-х т. — Київ : Техніка, 2006. — Т. 2 : Електрика і магнетизм.
  2. Сивухин Л. В. Общий курс физики. — Москва : Наука, 1977. — Т. 3.