Грица Софія Йосипівна

Софія Йосипівна Грица (5 грудня 1932(19321205), м. Львів) — фольклористка, музикознавець, етномузиколог, етнокультуролог, славістка. Доктор мистецтвознавства (1982). Професор (1993). Лауреат Премій ім. Б. Асаф'єва (1991), ім. М. Лисенка (1999) та НАНУ ім. Ф. Колесси (1999). Член НСКУ (1973).

Закінчила історико-теоретичний факультет Львівської консерваторії (кл. С. Людкевича:; 1954), аспірантуру при Київській консерваторії (кл. П. Козицького). Від 1957 працює в ІМФЕ, з 1986 — провідний науковий співробітник.

Авторка численних праць з теорії та історії словесно-музичного і музичного фольклору, фольклористики та музикознавства. Розробила теорію пісенної/фольклорної парадигми як сукупності варіантів одного пісенного зразка, що утворилися внаслідок його трансформацій у процесі просторово-часового руху під впливом модусів мислення середовищ; визначила рівні їх ідентифікації за семантикою і структурою; простежила динамічні модифікації фольклору в автохтонних, міграційних та іміграційних середовищах; першою здійснила соціологічні дослідження фольклору в т. зв. «інтегрованих» середовищах. Запропонувала метод парадигмального дослідження пісенності, залежної від регіональних модусів мислення, вивчення укр. епіки як системи («Мелос української народної епіки», 1979). Вивчала проблеми міжетнічних контактів на пограниччях. Ці ідеї наскрізно проходять у значній кількості наступних робіт, зокрема монографіях «Методологические проблемы изучения межэтнических связей в фольклоре» (1987), «Час і простір у фольклорі, його стратифікація в зв'язку з етнографічним регіонуванням України» (1996) тощо.

Започаткувала соціологічні дослідження фольклору інтегрованих середовищ. 1975 ініціювала перші у післявоєнні роки 4 соціологічні експедиції на Чорнобильську АЕС (з О. Бріциною), 1977 — на Бурштинську ДРЕС і Новодністровський гідрокомплекс (з В. Новійчук), 1983 — повторно на Чорнобильську АЕС (з М. Хаєм)[1]. Започаткувала анкетне опитування для з'ясування місця фольклору в контексті культурних інтересів робітничого середовища новобудов; провела експеримент, дослідження для виявлення «модусів мислення» представників різних локальних осередків; динаміки фольклору на міжетнічних пограниччях та у процесі демограф, міграцій[2]. Брала участь у VI, VII, IX, X–XII Міжн. з'їздів славістів.

В 1979–1993 вела активну популяризаторську роботу на радіо у циклах «З народних джерел», «Золоті ключі», «Дзвонкова криниця», на ТБ «Перлини душі народної» тощо, здійснивши понад 300 радіо і телепередач[3], що мали значний вплив на відродження автентичного фольклору в Україні та активізацію фольклористичної роботи. В 1987 організувала концерт автентичних фольклорних колективів у Москві. Одна з організаторів II Всесоюзного фольклорного фестивалю в Києві 1990[4].

Автор 300 статей у журналах, вітчизн. і заруб, енциклопедіях.

ЛітератураРедагувати

 • Іваницький А. Софія Йосипівна Грица: Творчий портрет. — К.; Тернопіль, 2002;
 • С. Й. Грица: Бібліогр. покажчик, наук, праць / Упоряд. О. Юзефчик. — К., 2003;
 • Земцовський і. Дослідження мелосу епіки // НТЕ. — 1980. — Ng 1;
 • Фільц Б. Про народно-пісенну епіку // Музика. — 1981. — № 6;
 • Васильєва Є., Путилов Б. [Рецензія на кн. «Мелос української фольклорної епіки»] // Сов. этнография. — 1981. — № 4;
 • Мацієвський І. До внеску Софії Грици в українське етномузикознавство // Парадигматика фольклору: Ювілейний зб. з нагоди 70-річчя від дня народження докт. мист-ва, проф. С. Грици. — Тернопіль, 2002;
 • Хай М. Софія Грица — теоретик і дослідник української музично-пісенної епіки // Там само;
 • Богданова О. Книги — її життя // Музика. — 2005. — № 6;
 • . Musinka М. F. М. Kolessa: Melodiii ukrajinskych narodnych dum. — K., 1969: [Б. п.]. F. M. Koiessa: Musikoznavci praci. — K., 1970 // Narodopisne aktuality. (Straznice), 1973. — R IX: Czekanowska А. (рец.) Muzychnyj Folklor z Poliss'ja u zapisach Filareta Kolessy ta K. Moszynskoho. — Kyjiv, 1995. 418 pp. // Yearbook for Traditional Musik, 1997. — Vol. 29 та ін.

ПриміткиРедагувати

 1. «Народные песни не стареют» (CM, 1977., № 11), «Фольклор у промисловому середовищі» (К., 1978), «Фольклор; сущность, структура, функции» (К., 1984), «Социологическое направление в этномузыкологии» (К., 1987)
 2. Спільність мелодичних типів у слов'янській пісенності Карпат ІІ НТЕ. — 1966. — № 2; Межэтнические связи в фольклоре погра- ничий // Национальные традиции и процессы интернационализации… — К., 1987; Міграції фольклору // Фольклор українців поза межами України. — К., 1992); Фольклор українців у між- і внутрішньоконтинентальній міграції ІІ Мистецтво, фольклор та етнографія слов'янських народів / XI з'їзд славістів. — Братислава, 1993)
 3. Грица С. "Фольклорний радіоконкурс «Золоті ключі»// НТЕ. — 1981. — № 4; Відродження народнопісенних джерел // НТЕ. — 1987 — № 5
 4. (Проблеми репрезентації фольклору на святі народної пісні // НТЕ. — 1989. — № 5; II Міжнародний фестиваль фольклору. — К., 1990