Грецька система числення, або Грецькі цифри — непозиційна, адитивна система числення, яка використовує для представлення чисел літери грецької абетки.

Грецькі цифри також відомі під назвами: Іонічні цифри, Мілетські цифри, Александрійські цифри, або Алфавітні цифри. У сучасній Греції вони використовуються і нині на позначення порядкових числівників, подібно до застосування римських цифр — системи, популярної на Заході, де на позначення кількісних числівників використовуються арабські цифри.

Приклад множення за рукописом Евтохія: ліворуч — грецькі цифри, праворуч — арабські

Система літер ред.

Буква Число Буква Число Буква Число Буква Число
αʹ 1 ιʹ 10 ρʹ 100 ͵Α 1000
βʹ 2 κʹ 20 σʹ 200 ͵Β 2000
γʹ 3 λʹ 30 τʹ 300 ͵Γ 3000
δʹ 4 μʹ 40 υʹ 400 ͵Δ 4000
εʹ 5 νʹ 50 φʹ 500 ͵Ε 5000
ϝʹ чи ϛʹ чи στʹ 6 ξʹ 60 χʹ 600 ͵Ϛ 6000
ζʹ 7 οʹ 70 ψʹ 700 ͵Z 7000
ηʹ 8 πʹ 80 ωʹ 800 ͵H 8000
θʹ 9 ϟʹ 90 ϡʹ 900 ͵Θ 9000

Пояснення та приклади ред.

У новогрецькій мові прийнято використовувати великі літери, наприклад: грец. Φίλιππος Β' ο Μακεδών — Філіпп II Македонський або грец. Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μακεδονικός — Александр III Македонський.

Грецька система числення, на відміну від римської, — непозиційна адитивна система числення, тому вирази 45=με та 45=εμ тотожні.

Число утворюється як сума цифр, якщо воно менше 10 000. Інакше використовують спеціальний символ М. Він означає тисячу, і працює подібно до сучасного експоненційного формату запису чисел з плаваючою комою (наприклад 0.5e-06). Це дозволяє записати більші числа.

Приклади чисел: 45 — με, 632 — χλβ, 970 — Ϡο, 9128 — ͵Θρκη, та найцікавіше 2 056 839 184 — βΜκ͵, αΜ͵εχπγ, ͵θρπδ.

Див. також ред.

Посилання ред.