Грани́ця пли́нності — в прикладній механіці визначається як умовне напруження σт, за якого зразок починає деформуватись без помітного збільшення навантаження[1]. Це — основна механічна характеристика для оцінювання міцності пластичних матеріалів (сталей).

Діаграма деформування металевого матеріалу. Напруження () показано у функції від деформації ()
1: Границя абсолютної пружності
2: Границя пропорційності
3: Границя пружності
4: Границя плинності σ0,2

Різновиди параметра ред.

Розрізняють[1]:

  • границю плинності фізичну, як найменше умовне напруження, за якого зразок деформується без помітного збільшення навантаження;
  • границю плинності умовну, як напруження, за якого залишкова деформація зразка досягає обумовленої нормативно-технічними документами величини;
  • границю плинності динамічну — границю плинності, що визначається шляхом динамічних випробувань матеріалу, властивості якого залежать від швидкості деформації.

Границя плинності відповідає площинці плинності діаграми деформування матеріалу. У випадку, якщо така площинка відсутня, замість σт використовується умовне напруження σ0,2 (читається: сигма нуль-два), яке відповідає напруженню, при якому залишкова відносна деформація у матеріалі (пластична деформація) становить   на довжині випробовуваного зразка (див.рис.).

Поверхня плинності ред.

Для випадку складного напруженого стану, коли напружений стан в точці виражений через головні напруження ( ) множина точок границь плинності утворює поверхню плинності.

Див. також ред.

Примітки ред.

  1. а б ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять. С.15

Посилання ред.

  • Опір матеріалів. Підручник /Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський. За ред. Г. С. Писаренка — К.: Вища школа,1993 .- 655 с. ISBN 5-11-004083-4
  • ДСТУ 2825-94 Розрахунки та випробування на міцність. Терміни та визначення основних понять.
  • Писаренко Г. С., Лебедев А. А. Деформирование и прочность материалов при сложном напряженном состоянии. — К.: Наукова думка, 1976. — 416 с.
  • Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. — М.: Мир, 1974. — 318 с.