Германістика або германська філологія - гуманітарна академічна дисципліна (або комплекс дисциплін), що вивчає германські мови (мовознавство) та німецькомовну літературу (літературознавство) в історичному плані і в сучасному стані. Сучасна германістика складається з трьох галузей - Германська лінгвістика, сучасна Німецька література і Медієвістика. У додатковому розумінні германістика має на завданні дослідження германських мов, літератур і культур. З 1980-х років германістика ділиться на німецьку і на досить проблемний проток позанімецької.

Відомі германісти Редагувати

Див. також Редагувати

Посилання та джерела Редагувати

Література Редагувати

  • Молода германістика України між традицією та новаторством : зб. тез XXI конф. Асоц. укр. германістів, 31 жовт. - 1 листоп. 2014 р. / ред.: А. Й. Паславська, Б. В. Максимчук, Х. Ю. Назаркевич; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Нім. служба акад. обмінів, Асоц. укр. германістів, Ун-т ім. Ф. Александера. - Львів : ПАІС, 2014. - 67 c.