«Генеалогічні записки» — періодичне видання, збірник різних матеріалів із проблем генеалогії, родознавства, просопографії, біографістики, особової геральдики та сфрагістики. Записки складаються з окремих тематичних блоків: генеалогічні студії, дослідження окремих родоводів, публікації джерельних матеріалів і повідомлень, а також бібліографічні огляди, рецензії та хроніка (ISSN 2074-8345).

«Генеалогічні записки»
Країна видання Україна Україна
Тематика генеалогія, просопографія, геральдика
Періодичність виходу річник
Мова українська
Головний редактор Андрій Гречило
Засновник Українське геральдичне товариство,
Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України
Засновано 2000
ISSN 2074-8345

Зміст видання

Історія Редагувати

Видання засноване відповідно до рішення 8-ї наукової геральдичної конференції (Львів, 1999). Видається від 2000 року окремими щорічними випусками. Мова видання — українська, обсяг — 100—300 сторінок формату А4, наклад — 100—300 примірників. Поширюється серед членів Українського геральдичного товариства, інших дослідників, а також розсилається основним бібліотекам України та закордонним генеалогічним товариствам.

У 2000—2007 роках виходило під назвою «Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства» як періодичний збірник УГТ. Випуски 1—3 видавалися у 2000—2002 роках у Білій Церкві (головний редактор Є. Чернецький). Випуски 4 (2004), 5 (2006) та 6 (2007) вийшли у Львові (під редакцією А. Гречила) і видавалися за сприянням Львівського Національного університету імені Івана Франка та Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.

У 2009 році видання перереєстроване Інститутом української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 15044-3616P, видане Міністерством юстиції України 17 березня 2009 р.) під назвою «Генеалогічні записки», які продовжують виходити у Львові зі збереженням старої нумерації. Видаються спільно з Українським геральдичним товариством. Відповідальний редактор — А. Гречило.

 
«Генеалогічні записки УГТ» (вип. 6)

Видання затверджене 1 липня 2010 року постановою президії Вищої атестаційної комісії (ВАК) України за № 1-05/5 як фахове видання, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата історичних наук.

Зміст видання Редагувати

Зміст випусків «Генеалогічних записок» подано на офіційному сайті Українського геральдичного товариства.

Див. також Редагувати

Посилання Редагувати