Вісник Львівського університету. Серія фізична

«Вісник Львівського університету. Серія фізична» — журнал, який випускається Львівським національним університетом імені Івана Франка з 1962 року. Публікуються статті з актуальних проблем теоретичної фізики, матеріалознавства, фізики металів, напівпровідників та діелектриків, фізики конденсованих систем, нанофізики, фізики пучків заряджених частинок, астрономії та астрофізики.

Вісник Львівського університету. Серія фізична
Країна видання  Україна
Місце публікації Львів
Тематика фізика
Періодичність виходу 0,75 ± 0,25 рік
Мова українська і англійська
Адреса редакції Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, вулиця Кирила і Мефодія, 8, Львів, 79005 і Ivan Franko National University of Lviv, physics faculty, 8 Kyryla I Mefodiya str., Lviv, 79005
Засновано 1962

physics.lnu.edu.ua/en/research/our-publisher(англ.)
physics.lnu.edu.ua/research/our-publisher(укр.)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14611-3582 Р від 28.10.2008 р.

Мова видання: українська, англійська

Редколегія ред.

Головний редактор — доктор фізико-математичних наук, професор Якібчук П. М.

Заступники головного редактора:

Відповідальний секретар — доктор фізико-математичних наук, професор Мудрий С. І.

Адреса редакції ред.

Львівський національний університет імені Івана Франка, фізичний факультет, вулиця Кирила і Мефодія, 8, Львів, 79005

Див. також ред.

Посилання ред.