Ця сторінка призначена для спільної роботи над створенням у ЧНЄВ розділу «У Вікіпедії немає цензури». Загальний план роботи див. про розділ «У Вікіпедії немає цензури» на СО ЧНЄВ, обговорення цієї сторінки — на її СО.

Кілька перекладів ред.

Wikipedia is not censored ред.

Content will be removed if it is judged to violate Wikipedia policies (especially those on biographies of living persons and neutral point of view) or the en:laws of the United States. However, since most edits are displayed immediately, inappropriate material may be visible to readers, for a time, before being detected and removed.

Вміст буде вилучений, якщо він, як вважається, порушує Вікіпедія: правила і настанови (особливо тих, на Біографії живих людей і нейтральної точки зору) або закони Сполучених Штатів. Однак, оскільки більшість правок відображаються відразу, недоречний матеріал може бути видно читачам протягом часу, перш ніж виявити і видалити.

Some articles may include images, text, or links which are relevant to the topic but that some people find objectionable. Discussion of potentially objectionable content should usually focus not on its potential offensiveness but on whether it is an appropriate image, text, or link. Beyond that, "being objectionable" is generally not sufficient grounds for the removal or inclusion of content. The en:Wikipedia:Offensive material guideline can help assess appropriate actions to take in the case of content that may be considered offensive.

Деякі статті можуть включати в себе зображення, текст або посилання, які мають відношення до теми, але, що деякі люди знаходять неприємним. Обговорення потенційно небажаного змісту, як правило, повинні зосередитися не на своїй потенційної непристойних, але від того, це відповідне зображення, текст, або зв'язку. Крім того, "будучи небажаними", як правило, немає достатніх підстав для видалення або включення змісту. Властивість EN: Вікіпедії: Наступ матеріал керівництво може допомогти оцінити відповідні дії у разі матеріалів, які можуть бути полічені образливими.

Вікіпедія не буде видаляти інформацію або зображення про організацію тільки тому, що правила цієї організації чи традиції забороняють показ такої інформації в Інтернеті. Такі обмеження не поширюються на Вікіпедію, бо Вікіпедія не є членом організації.

Wikipedia nie jest cenzurowana ред.

Вікіпедія може містити матеріали, які на думку деяких користувачів є образливими. Природно, однозначно недоречний вміст, наприклад, посилання на шокуючі сторінки, які нічого по суті не приносять, відразу ж видаляються, але деякі статті можуть містити дискусійні частини тексту, графіки чи посилання, якщо вони пов'язані з описаним у статті питанням (наприклад, стаття про порнографію). У таких випадках, якщо введений матеріал не містить контенту, який однозначно порушує принципи Вікіпедії, особливо принцип нейтральної точки зору або закони американського штату Флорида, де знаходяться сервери Фонду Вікімедіа, він може залишатися у статті.

В Википедии нет цензуры ред.

Конституція України про цензуру ред.

Стаття 15. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. Цензура заборонена. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України. --Andrewredk (обговорення) 21:05, 30 листопада 2015 (UTC)[відповісти]

Кілька варіантів тексту ред.

Консенсусний текст ред.