Вікіпедія:Стиль викладу

Вікіпедія — не керівництво, інструкція, документація чи науковий часопис. Статті, а також інші матеріали Вікіпедії, мають бути викладені енциклопедичним стилем. Стандарти енциклопедичного стилю можуть дещо відрізнятися в залежності від теми, проте зазвичай мають відповідати стилю, яким написані Добрі та Вибрані статті тієї ж категорії. Енциклопедичний стиль має риси наукового, залишаючись при цьому чітким, ясним і доступним. Енциклопедичний стиль виключає вжиток у статтях арго, сленгу, розмовних висловів, двозначностей, юридичного жаргону, канцеляриту та інших видів жаргонів, що можуть бути незрозумілими пересічному читачу; це означає, що стиль викладу має бути прагматичним, практичним та точним.

Енциклопедія як жанр наукової або науково-популярної довідкової літератури має певні особливості. Популярність викладу, розрахована на широке коло читачів, має поєднуватися з науковою чіткістю та логікою викладання матеріалу. Неприпустиме недбале, наближене, однобічне висвітлення явищ і фактів. Цим енциклопедії відрізняються від інших видів наукових видань, у яких такі матеріали можуть наводитися в авторській концепції. Мові енциклопедії властиві стислість, чіткість, лаконічність формулювань, уникнення вузькофахових термінів, професійних жаргонізмів, розмовних і просторічних слів, вставних слів і зворотів, емоційно забарвлених оцінок, надмірної кількості скорочень.

Вікіпедія не пишеться публіцистичним стилем, окрім використання прийому перевернутої піраміди. Енциклопедія та публіцистика переслідують різну мету та мають різну аудиторію. Особливо остерігайтеся вжитку експресивних виразів, натяків на гумор та дотепність, газетярських прийомів, штампів та кліше. Також, остерігайтеся нав'язливого викладу, що апелює до емоцій і націлений на переконання читача. Подібні методи використовуються у рекламі, авторських колонках, громадському активізмі, пропаганді, полеміці, оглядах та відгуках, у таблоїдах, а також подекуди у журналістських розслідуваннях. Це не є задачею Вікіпедії переконати читача у будь-чому — лише надати промовисті факти, та надійні джерела на їх підтвердження.

Див. також Редагувати