Вікіпедія:Посередництво


Посередництво (mediation) — одна зі складових процесу розв'язання конфліктів у Вікіпедії. Воно полягає у тім, що до конфлікту залучають третю незацікавлену сторону (яка йменується посередником). Завдання посередника — спрямувати дебати так, щоб добитися формування згоди сторін на зміст дискусійної сторінки.

Область посередництва ред.

Головна мета посередництва — допомогти редакторам плідно співпрацювати, сприяючи у розв'язанні незгод, що виникли без злого наміру в процесі створення вікі-статті. Як зазначено вище, інститут посередництва не призначений для скарг на поведінку інших користувачів: для цих цілей існує розділ Запити до адміністраторів. Також воно не призначене для таких учасників які проявляють незгоду заради незгоди, а також тих, хто не має наміру доходити компромісу чи поважно ставитися до поглядів опонентів. Воно не ставить перед собою завдання влаштовувати дружні стосунки між сперечальниками, але зростання терпимості й взаємоповаги — одна з її цілей.

Визначення ред.

Посередництво в будь-якій формі має містити такі елементи:

  • Редактори беруть участь в посередництві на добровільних засадах і можуть відмовитися від участі в ній у будь-який момент;
  • Роль посередника полягає в тому, щоб полегшити процес приходу до згоди, але не в тому, щоб виступати арбітром або виносити рішення-зобов'язання.
  • Посередник є третьою нейтральною стороною стосовно обох сторін сперечання і всіх залучених сторін
  • Посередництво стосується виключно спорів щодо змісту вікі-сторінок; до його компетенції не належить розгляд претензій щодо поведінки іншого редактора
  • Якщо позиція учасника дискусії є явно безглуздою, посередник не повинен підривати нормального функціонування Вікіпедія заради розв'язання питання
  • Сторони мають право вимагати посередництва від всякого зареєстрованого редактора Вікіпедії.

(в англомовному розділі можливо залучення ще трьох спеціальних органів)

Форми посередництва ред.

Якщо Ви потребуєте допомоги у конфлікті зі змісту якоїсь зі статей, Ви можете попросити про посередництво будь-якого незалученого до конфлікту користувача (у тому числі адміністратора). Він виступатиме як нейтральна сторона, що буде старатися направити конфлікт у конструктивне річище й цим сприяти консенсусу.

У випадку тривалої й обсяжної дискусії, для якої опинилось безсилим звичайне обговорення на СО статті, можна зробити офіційний запит на посередництво. Потребувальники для цього повинні скласти запит за таким шаблоном. Посередники, що складають Комітет, повинні мати достатньо компетенцію у справ посередництва й ухвалення рішень.

Посередники ред.

Управління посередництвом ред.

Примітки ред.