Відстань Левенштейна

Міра різниці двох рядків

Ві́дстань Левенште́йна (також функція Левенштейна, алгоритм Левенштейна або відстань редагування) у теорії інформації і комп'ютерній лінгвістиці міра відмінності двох послідовностей символів (рядків). Обчислюється як мінімальна кількість операцій вставки, видалення і заміни, необхідних для перетворення одної послідовності в іншу.

Метод розроблений у 1965 році радянським математиком Володимиром Йосиповичем Левенштейном і названий його іменем.

Приклад:

Щоб перетворити слово небо на слово треба необхідно зробити дві заміни та одну вставку, відповідно дистанція Левенштейна становить 3:

 1. небо -> неба (замінюємо о на а)
 2. неба -> реба (замінюємо н на р)
 3. реба -> треба (вставляємо т)

На практиці дистанція Левенштейна використовується для визначення подібності послідовностей символів, наприклад для корекції орфографії або для пошуку дублікатів.

Алгоритм ред.

Для розрахунку відстані Левенштейна найчастіше застосовують простий алгоритм, в якому використовується матриця розміром (n + 1) * (m + 1), де n і m - довжини порівнюваних рядків. Окрім цього вартість операцій вилучення, заміни та вставки вважається однаковою. Для конструювання матриці використовують таке рекурсивне рівняння:

 
 

У псевдокоді алгоритм виглядає так:

int LevenshteinDistance(char str1[1..lenStr1], char str2[1..lenStr2])
  // d таблиця кількість рядків = lenStr1+1 та кількість стовпців = lenStr2+1
  declare int d[0..lenStr1, 0..lenStr2]
  // i та j використовуються для індексування позиції у str1 та у str2
  declare int i, j, cost
 
  for i from 0 to lenStr1
    d[i, 0] := i
  for j from 0 to lenStr2
    d[0, j] := j
 
  for i from 1 to lenStr1
    for j from 1 to lenStr2
      if str1[i] = str2[j] then cost := 0    //однакові
                else cost := 1    //заміна
      d[i, j] := minimum(
                d[i-1, j ] + 1,   // вилучення
                d[i , j-1] + 1,   // вставка
                d[i-1, j-1] + cost  // заміна або однакові
              )
 
  return d[lenStr1, lenStr2] //значення відстані Левенштейна в останній клітинці матриці

Цей алгоритм легко реалізувати вручну, заповнивши таблицю. Наприклад, для визначення відстані між словами корабель і бал таблиця виглядатиме так:

ε - т.зв. пусте слово, без літер

 ε К О Р А Б Е Л Ь
ε 0 1 2 3 4 5 6 7 8  /* тобто відстань між пустим словом і словом КОРАБЕЛЬ = 8 (довжина слова КОРАБЕЛЬ) */
Б 1 1 2 3 4 4 5 6 7  /* між Б і КОРАБЕЛЬ відстань = 7 (літера Б в обох словах і може бути використана) */
А 2 2 2 3 3 4 5 6 7  /* між БА і КОРАБЕЛЬ відстань = 7 (лише одну з літер Б або А можна використати) */
Л 3 3 3 3 4 4 5 5 6  /* між БАЛ і КОРАБЕЛЬ відстань = 6 (можна використати дві літери (Б або А) + Л) */

Для визначення послідовності операцій, необхідних для переходу від одного слова до іншого, потрібно знайти найдешевший шлях від першої [0,0] клітинки матриці до останньої [i,j]. Як видно з прикладу існує декілька еквівалентних шляхів, і алгоритм знаходить не тільки мінімальну відстань, але й усі шляхи. На кожному наступному кроці застосовується інформація, здобута на попередньому кроці (принцип динамічного програмування).

У PHP цей алгоритм реалізовано функцією levenshtein[1].

Межі ред.

Для відстані Левенштейна існують такі верхня і нижня межі:

 • Дистанція Левенштейна не є меншою за різницю довжини рядків, що порівнюються
 • Вона не є більшою довжини найдовшого рядка
 • Вона дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли рядки однакові (однакові символи на однакових позиціях)

Між відстанню Левенштейна та відстанню Гемінга існують такі взаємозв'язки:

 • Для рядків однакової довжини відстань Левенштейна рівна відстані Гемінга, оскільки відстань Гемінга користується лише операцією заміни одного символу на інший і не дозволяє вставки та вилучення символів
 • Якщо рядки різної довжини, то верхньою межею є відстань Гемінга плюс різниця довжини рядків

Реалізація ред.

Реалізація оптимізованого алгоритму пошуку відстані Левенштейна на мові Python 3:

def levenstein(s1,s2):
  n = range(0,len(s1)+1)
  for y in range(1,len(s2)+1):
    l,n = n,[y]
    for x in range(1,len(s1)+1):
      n.append(min(l[x]+1,n[-1]+1,l[x-1]+((s2[y-1]!=s1[x-1]) and 1 or 0)))
  return n[-1]

Подібні методи ред.

Примітки ред.

 1. levenshtein — Calculate Levenshtein distance between two strings. PHP Manual. The PHP Group. Архів оригіналу за 16 грудня 2017. Процитовано 19 грудня 2017.  (англ.)

Посилання ред.