Відмова (техніка)

подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати потрібну функцію

Відмо́ва (у техніці) — подія, яка полягає у втраті об'єктом здатності виконувати потрібну функцію, тобто у порушенні працездатного стану об'єкта[1], що настає при досягненні граничного стану який полягає в досягненні вектором параметрів границі області працездатних станів.

Характеристики відмов ред.

1. За типом відмови поділяються на:

 • відмови функціювання (виконання основних функцій об'єктом припиняється, наприклад, поломка зубів шестерні);
 • відмови параметричні (певні параметри об'єкту змінюються в недопустимих межах, наприклад, втрата точності верстату).

2. За своєю природою відмови можуть бути:

 • випадкові, обумовлені непередбаченими перевантаженнями, дефектами матеріалу, помилками персоналу або збоями системи керування тощо;
 • систематичні, обумовлені закономірними і неминучими явищами, що викликають поступове накопичення ушкоджень: втома матеріалу, зношування, старіння, корозія тощо

Оскільки час настання відмови T є величина випадкова, то імовірність відмови   — імовірність того, що випадкова величина Т набуде значення, меншого або рівного t, де t — час, за який визначається показник надійності, тобто імовірністю відмови (англ. probability of refuse) називається імовірність того, що за певних умов експлуатації в заданому інтервалі часу виникне хоча б одна відмова:

 .

Прояви відмов ред.

За характером появи відмови бувають[1]:

 • раптові — відмова, яку неможливо передбачити попередніми дослідженнями чи технічним оглядом (помилки проектування, брак, дефект, невірна експлуатація);
 • поступові — відмова, спричинена поступовими змінами значень одного чи декількох параметрів об'єкта (наприклад, в результаті незворотних фізико-хімічних процесів в матеріалі — корозія, втома, повзучість, зношування).

За причинами[1]:

 • конструкційна відмова — відмова, спричинена недосконалістю чи порушенням встановлених правил і (чи) норм проектування та конструювання об'єкта;
 • виробнича відмова — відмова, спричинена невідповідністю виготовлення об'єкта до його проекту чи до норм виробничого процесу;
 • експлуатаційна відмова — відмова, викликана порушенням правил експлуатації (відмова через неправильне поводження, відмова через перевантаження).

За наслідками[1]:

 • критична відмова — відмова, що за оцінками може привести до травмування людей, значних матеріальних збитків чи до інших неприйнятних наслідків.

Див. також ред.

Примітки ред.

 1. а б в г ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

Джерела ред.

 • ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник. (ISO 9000:2000, IDT).
 • ДСТУ ISO/IEC 2382-14:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 14. Безвідмовність, ремонтопридатність і готовність (ISO/IEC 2382-14:1997, IDT).
 • Пашков Е. В. Транспортно-нагромаджувальні і завантажувальні системи в складальному виробництві / Е. В. Пашков, В. Я. Копп, А. Г. Карлов. — К.: НМК ВО, 1992. — 520 с. — ISBN 577-6309-69-7