Бібліографічні відомості — конкретні відомості про назву твору, його автора, видавництво, місце видання та ін.

Джерела бібліографічних відомостей

ред.

Встановлена така послідовність використання джерел бібліографічних відомостей:

 • титульний лист і його різновиди;
 • авантитул;
 • оборот титульного листа;
 • обкладинка (палітурка);
 • шмуцтитул;
 • відомості перед вихідними даними;
 • вихідні дані;
 • зміст;
 • текст документу;
 • інші джерела.

Елементи та області бібліографічного опису

ред.

Визначені такі елементи і області опису, які складають його структуру:

Заголовок – в заголовку опису книги індивідуального автора приводять його прізвище та ініціали. У заголовку може бути приведене ім'я тільки одного автора, вказаного у виданні першим. Потім у відомостях про відповідальність (за скісною рискою), слід повторити прізвище і ініціали першого автора і через кому перерахувати прізвища та ініціали інших.

У заголовку опису документу колективного автора приводять найменування установи (організації), під чиєю назвою опублікований даний документ, як правило, в повній офіційній формі, прийнятій на момент публікації документу.

Область заголовка і відомостей про відповідальність

Заголовок, назва – слово, фраза, буква або група слів, фраз і букв, приведене в документі, у вигляді, в якому воно затверджене автором і призначене для ідентифікації і пошуку документа, поміщене на титульному листі і виділено шрифтом або кольором.

Заголовок в описі точно повторює назву книги, надруковану на титульному листі. Скорочення написання слів, уточнення, доповнення, зміни порядку слів в заголовку не допускаються.

Дуже часто документ, крім основного заголовка, має додатковий, який уточнює і пояснює значення основного. Крім того, тут же можуть приводитися і інші відомості.

Всі додаткові відомості в області заголовку приводяться через двокрапку і з маленької букви.

Відомості про відповідальність – відомості про осіб індивідуальних (авторів, редакторів, перекладачах, ілюстраторів і т.д.), а також колективних установах, що беруть участь в створенні і підготовці документу до публікації і що несуть відповідальність за його зміст.

Відомості про відповідальність – обов'язковий елемент бібліографічного опису.

Якщо документ має більш 3-х авторів, то він описується під заголовком. Якщо авторів більше 4-х, то приводять прізвища тільки перших 3-х з додаванням слів «та ін.».

Якщо в описі після скісної риски подають спочатку прізвища авторів, а потім редактора, то вони розділяються крапкою з комою.

Область видання – це відомості про повторність видання документу і його характеристика (виправлене, доповнене, стереотипне), що дозволяє відрізняти його від інших.

Область специфічних відомостей. Тут приводяться відомості, що позначають специфічний клас матеріалу, до якого належить документ.

Область вихідних даних містить відомості про те, де, в який період і ким опублікований документ.

Вихідні дані – відомості про місце видання, видавництво і дату видання, поміщені на титульному листі документу.

Елементи цієї області приводяться в такій послідовності:

 • місце видання;
 • видавництво або видавнича організація;
 • дата видання.

Місто, в якому виданий документ, пишеться повністю. Скорочено указуються назви таких міст: Москва (М.), Київ (К.), Санкт-Петербург (Спб.).

Якщо документ випущений в двох або більше містах, то вони перераховуються через крапку з комою. За відсутності відомостей про місце видання в описі подається позначення «Б. м.», тобто «Без місця видання». За відсутності відомостей про видавництво подається позначення «Б. в.», тобто «Без видавництва».

Область фізичної характеристики містить відомості про об'єм, розмір документу, ілюстрований та інший матеріал.

Фізична характеристика – сукупність відомостей про матеріальні елементи, що характеризують документ.

Включає елементи, розташовані в такій послідовності:

 • дані про кількість частин, томів, випусків;
 • об'єм – відомості про сторінки, листи;
 • ілюстрації;
 • розмір;
 • супровідний матеріал.

Дані відомості є обов'язковими елементами опису.

Область серії містить відомості про серіальне видання, окремим випуском якої є даний документ. Елементи цієї області подаються у вказаній послідовності:

 • заголовок серії;
 • відомості, що відносяться до заголовку серії;
 • відомості про відповідальність, що відносяться до серії;
 • міжнародний стандартний номер серії;
 • номер випуску серії.

Далі можуть в тій же послідовності наводитися відомості про підсерію.

Область приміток включає додаткову інформацію про документ, яка не була наведена в інших областях опису. Доцільність приведення приміток і об'єм відомостей, що включаються, залежать від цілей, для яких вони складаються.

Текст приміток не регламентується і може торкатися:

 • оформлення документу;
 • змісту;
 • зв'язку його з іншими документами.

Область міжнародного стандартного номера ISBN, містить відомості, необхідні для ідентифікації та реєстрації документу, виконання облікових функцій. Не дається в списках використаної літератури.

Джерела

ред.