Відкрити головне меню

Бюджетне регулювання - це надання коштів із загальнодержавних джерел, що закріплені за бюджетом вищих рівнів, бюджетами нижчих рівнів з метою збалансування їх на рівні, необхідному для здійснення відповідних повноважень, виконання планів економічного й соціального розвитку на певній території.

Бюджетне регулювання відображає процеси політичного та національного значення, що вирішують загальнодержавні завдання стосовно забезпечення економічного зростання, розвитку продуктивних сил, піднесення рівня добробуту населення, усунення розбіжностей у рівнях розвитку певних територій, фінансового забезпечення місцевого самоврядування, вирішення національних проблем тощо. Усе це надає бюджетному регулюванню виняткове значення та особливе місце у складі міжбюджетних відносин.

Завдання бюджетного регулюванняРедагувати

У процесі бюджетного регулювання вирішується багато завдань, серед яких основними є:

  • досягнення відповідності між видатками та доходами всіх бюджетів, тобто їхнє збалансування;
  • створення зацікавленості органів місцевого самоврядування у повній мобілізації доходів на своїй території;
  • забезпечення самостійності у використанні додатково одержаних коштів в процесі виконання місцевих бюджетів;
  • перерозподіл бюджетних ресурсів між "багатими" й "бідними", у фінансовому розумінні, територіями;
  • здійснення фінансового вирівнювання.

Регулювання бюджетних відносинРедагувати

Міжбюджетні відносини - відносини між державою та територіальними громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України.

Метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати виконання цих повноважень.

В основу побудови міжбюджетних відносин закладено принцип формування дохідної та видаткової частин кожного бюджету. Відповідно до цього принципу будь-який бюджет має бути забезпечений грошовими ресурсами, достатніми для покриття першочергових завдань.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати