Calabi yau formatted.svg

Бра́на, p-брана (від мембрана) — багатовимірний фізичний об'єкт, який знаходиться у просторі більшої розмірності. Брани були введені в теорії суперструн для узагальненяя на багатовимірний випадок поняття суперчастинки. Змінна p відноситься до кількості вимірів в брані. Так, 0-брана — точка, 1-брана — струна, 2-брана — мембрана і т. д.

В теорії Рандалл-Сандрама (1999 р.) чотиривимірний Всесвіт, в якому ми живемо, вважається браною, зануреною у простір більшої розмірності. Серед фундаментальних фізичних взаємодій тільки гравітаційна може частково розповсюджуватись між бранами і забезпечувати взаємодію різних бран між собою.

Бранна космологія пояснює:

  1. Слабкість гравітаційної взаємодії.
  2. Велику відмінність енергетичного масштабу об'єднання взаємодій.
  3. Різницю на 126 порядків космологічної константи. на стадії інфляції та в сучасну епоху.

Спостережні ефекти теорії Рандалл-Сандрама:

  1. Гравітаційно-хвильові осциляції.
  2. «Гравітаційна луна».
  3. Змінність в часі гравітаційної константи.

В наш час ці ефекти неможливо перевірити в експериментах.

ЛітератураРедагувати