Благодійна організація


Благоді́йна організа́ція  — юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійництво та благодійні організації».

Благодійна організація
Прийняті скорочення БО
Код за КОПФГ 845
Хто може бути засновником дієздатні фізичні та юридичні особи (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права)
Кількість учасників від 2 (для благодійного товариства та благодійного фонду); один (для благодійної установи)
Здійснення державної реєстрації загальний порядок реєстрації юридичних осіб
Вимоги до статутного капіталу відсутні вимоги
Статутні документи Статут (для благодійного товариства та благодійного фонду), Установчий акт (для благодійної установи)
Здійснення підприємницької діяльності ні, не здійснює підприємницьку діяльність
Основні законодавчі акти:

Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Благодійна організація розробляє власну благодійну програму, яка є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям організації.

Види благодійних організаційРедагувати

  • Благодійне товариство — благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту;
  • Благодійна установа — благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/або доходів від таких активів.
  • Благодійний фонд — благодійна організація, яка діє на підставі статуту[1], має учасників та управляється учасниками, які не зобов'язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.

Державна реєстраціяРедагувати

Благодійні організації набувають прав та обов'язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації, що передбачає включення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Засновниками благодійних організацій можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права. Засновники благодійних організацій або уповноважені ними особи приймають рішення про створення благодійних організацій, затверджують їх установчі документи та склад органів управління і приймають інші рішення, пов’язані з утворенням і державною реєстрацією благодійних організацій[2].

Благодійні товариства та благодійні фонди можуть мати, крім засновників, інших учасників, що вступили в їх склад в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

На даний час державна реєстрація благодійної організації здійснюють у загальному порядку реєстрації юридичних осіб державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців».

ОподаткуванняРедагувати

Благодійна організація, яка відповідає вимогам податкового законодавства, не є платником податку на прибуток та включається до реєстру неприбуткових установ та організацій з ознакою неприбутоковості (0036).

Для отримання статусу неприбуткової організації, установчі документи благодійної організації мають:

  • містити заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб;
  • передбачати передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

ДжерелаРедагувати