Асоціація українських банків

Асоціа́ція украї́нських ба́нків (АУБ) створена в 1990 році як всеукраїнська недержавна, незалежна, добровільна, некомерційна організація. АУБ об'єднує діючі в Україні комерційні банки та представляє їх системні інтереси у відносинах з Національним банком, Верховною Радою, Адміністрацією Президента, Кабінетом Міністрів, Державною податковою адміністрацією, Верховним судом України, іншими державними та недержавними установами та організаціями. Призначення АУБ полягає у сприянні розвитку банківської системи України.

СтруктураРедагувати

Членами АУБ є 125 з-поміж 170 діючих в Україні комерційних банків. Також до складу АУБ входять:

 • Регіональні банківські союзи:
 1. Дніпропетровський банківський союз
 2. Харківський банківський союз
 3. Кримський банківський союз
 4. Київський банківський союз
 5. Одеський банківський союз
 6. Асоціація банків Львівщини

ПризначенняРедагувати

Призначення (місія) Асоціації українських банків полягає у сприянні розвиткові національної банківської системи.

Виконання цієї місії досягається шляхом діяльності, спрямованої на досягнення таких системних цілей.

Законодавча діяльністьРедагувати

Участь АУБ в законодавчій діяльності Верховної Ради України з питань розвитку банківської системи шляхом організації професійної роботи над проектами законів України, змін до законів, а також цілеспрямованої роботи з іншими державними органами щодо прийняття законів, за напрямами: загальна правова регламентація банківської діяльності;

 • законодавче забезпечення прав кредитора;
 • стимулювання розвитку інвестиційної діяльності;
 • розвиток окремих видів банківської діяльності та банківських інформаційних технологій;
 • забезпечення адекватної участі банківської системи в роботі на фондовому ринку;
 • удосконалення порядку оподаткування банківської діяльності;
 • протидія легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом тощо.

Співробітництво з НБУРедагувати

Співробітництво АУБ і Національного банку України з питань нормативного забезпечення надійності і стабільності функціонування системи комерційних банків без зниження їх економічної ефективності за напрямами:

 • нагляд і регулювання діяльності банків;
 • подальший розвиток і вдосконалення кредитної діяльності комерційних банків;
 • порядок формування обов'язкових резервів;
 • розширення операцій з цінними паперами;
 • валютне регулювання;
 • бухгалтерський облік та статистична звітність;
 • готівковий обіг, касові операції та інкасація;
 • організація роботи щодо визначення сумнівних операцій;
 • запровадження картотеки ненадійних позичальників тощо.

Підвищення довіри суспільства до банківРедагувати

Ця мета досягається шляхом: формування принципів поведінки банків на базі бізнес-етики та суворого додержання Кодексу честі українського банкіра;

 • сприяння поліпшенню економічного стану банківської системи України та її стабільності;
 • запобігання штучному банкрутству банків внаслідок втручання державних органів в їх діяльність;
 • недопущення дискредитації банків державними органами в ЗМІ;
 • організації цілеспрямованої системної роботи з ЗМІ та громадськістю для поліпшення іміджу банківської системи.

Захист інтересів банківРедагувати

Захист і представлення інтересів комерційних банків в органах державної влади, зокрема: зменшення витрат системи комерційних банків, зумовлених тиском і диктатом адміністративних державних органів, шляхом звернення АУБ до суду, використання інших можливостей для розкриття *протиправних дій адміністративних органів;

 • ліквідація монополізму ДСО;
 • порушення клопотання перед Кабінетом Міністрів України щодо забезпечення рівних, прозорих та *сприятливих умов діяльності банків та їх участі в урядових програмах;
 • вирішення питань з ФДМ стосовно оцінки і реалізації майна, закладеного в заставу за наданими кредитами;
 • вирішення з ДПАУ питання про недопущення адміністративного втручання їх органів в роботу банків;
 • погодження з Мінфіном України питання регулювання банківського та фінансового ринків.

Перепідготовка персоналу банківРедагувати

Поліпшення перепідготовки персоналу банків шляхом перетворення Національного центру підготовки банківських працівників (НЦПБП) в базовий Центр підвищення кваліфікації банківських працівників, координація діяльності інших навчальних закладів, створених за участю АУБ.

Іноземне співробітництвоРедагувати

Представлення інтересів національної банківської системи за кордоном шляхом розширення зв'язків з асоціаціями та іншими банківськими структурами зарубіжних країн.

Формування апарату АУБРедагувати

Формування апарату АУБ належної якості, адекватної новому рівню завдань.

ПосиланняРедагувати