Апеляційна комісія закладу вищої освіти

Апеляційна комісія закладу вищої освіти утворюється для розгляду апеляцій вступників у складі Приймальної комісії відповідно до наказу керівника закладу вищої освіти.

Склад апеляційної комісіїРедагувати

Головою апеляційної комісії призначається заступник керівника цього закладу вищої освіти, який не є членом предметних або фахових атестаційних комісій.

Склад апеляційної комісії формується при прийомі на навчання на основі:

  • базової і повної загальної середньої освіти формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладу вищої освіти та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної екзаменаційної комісії, комісії для проведення співбесід даного закладу вищої освіти;
  • раніше здобутих ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, освітньо-кваліфікаційних рівнів кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, спеціаліста склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників закладів вищої освіти та наукових установ України.

Порядок роботи апеляційної комісії затверджується керівником закладу вищої освіти.

Апеляційні комісії можуть утворюватись у відокремлених структурних підрозділах. Головою апеляційної комісії відокремленого структурного підрозділу призначається один із заступників керівника цього підрозділу.

Апеляція вступникаРедагувати

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному іспиті у закладі вищої освіти подається їм особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається апеляційною комісією не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників не пізніше ніж за 7 днів до початку вступних випробувань.

Див. такожРедагувати

ПосиланняРедагувати