Анкей (дав.-гр. Ἀγκαῖο) — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології: