Амбіве́рт у психології – особистість, що має середні показники між двома визначеннями:

  1. Екстраверсія – означає спрямованість свідомості та уваги людини в основному на те, що відбувається навколо нього, на відміну від інтроверсії.
  2. Інтроверсія – спрямованість свідомості людини до самого себе, заглиблення у власні проблеми й переживання. Увага ослаблена до навколишнього світу.

Оскільки частотний розподіл у нормальній популяції зосереджений на середній ділянці цієї шкали, то можна вважати, що до амбівертів належить більшість людей.

ДжерелаРедагувати

  • Амбиверт // Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко. — М. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.